Pokusný včelín Pekařov

  /    /  Pokusný včelín Pekařov

Základní informace

Přibližně 20 km od Šumperka v oblasti Jeseníků najdete pokusný včelín Pekařov.

Pokusný včelín Pekařov je zavedené pracoviště, oblastní chov matek, který produkuje matky a oddělky.
Rámková míra 39 x 30, 39 x 15 cm.

Pokusný včelín Pekařov je výjimečný tím, že má svou vlastní genetickou laboratoř. Pokud byste se chtěli o laboratoři dozvědět více, neváhejte si přečíst článek o jejím fungování.

Na této stránce naleznete informace k objednávkám, ceník, kontakt a bližší informace o pracovišti, analýze křídel, naší činnosti a metodikách.

Objednávky matek a matečníků

Objednávky přijímáme přes online formulář, telefonicky na čísle 739 594 728 nebo e-mailem na adrese pekarov@beedol.cz.

Pro objednávku můžete využít online objednávkové formuláře:

Pro hromadné objednávky matek pro členy ZO ČSV a spolků prosíme využijte tyto formuláře:

Ceny pro rok 2024

Matečník otevřený 70 Kč
Matečník zavíčkovaný 140 Kč
Matka výběrová 500 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Cena matek platí pro včelaře s registračním číslem chovatele (cena matek je již po odečtení dotace).
U objednávek zasílaných poštou je k ceně připočítáno poštovné a balné.
Prodej matečníků pouze k osobnímu odběru.

Kontakt

Adresa:
Pokusný včelín Pekařov
Pekařov 47
788 23  Jindřichov u Šumperka
Poloha na Mapy.cz
Poloha na Mapách Google

Adresa pro doručování (Česká pošta):
Pokusný včelín Pekařov
Jindřichov 92
788 23 Jindřichov u Šumperka
Zásilky podávejte jako “zásilka na poštu”.

Adresa pro doručování (ostatní přepravní společnosti):
Pokusný včelín Pekařov
Pekařov 47
788 23 Jindřichov u Šumperka

Vedoucí:
Mgr. Petr Straka, mobil: 739 594 728, e-mail: pekarov@beedol.cz

O pracovišti

Pokusný včelín Pekařov je jedním z detašovaných pracovišť Výzkumného ústavu včelařského v Dole. Pracoviště je členem Asociace atestovaných chovatelů kraňské včely a šlechtitelským chovem Českého svazu včelařů. Obec Pekařov se nachází asi 20km od Šumperka v oblasti Jeseníků. Na čtyřech stanovištích v nadmořské výšce 500-700 m je umístěno 120 včelstev chovaných v tachovských nástavkových úlech upravených na kombinovaný systém s polonástavky.

Analýza křídel v Pekařově

Pokusný včelín v Pekařově má dlouholetou historii provádění morfometrické analýzy křídel.

Informace k odběru vzorku, jsou stejně jako protokoly z morfometrické analýzy a taxonomické klasifikace včel dostupné na stránce Morfometrie – analýza křídel.

 

Ilustrační foto morfometrie
Ilustrační foto morfometrie

Naše činnost

Hlavní náplní činnosti je plemenitba kraňské včely v podmínkách drsného  klimatu Jeseníků, kdy dlouhotrvající zima je nejvýznamnějším selekčním kritériem. Službou chovatelům matek a včelařům  je produkce inseminovaných a přirozeně spářených matek. Stále vyhledávanější službou je produkce otevřených matečníků. Pro potřeby šlechtitelských chovů provádím morfometrické stanovení plemenné příslušnosti včel pomocí žilnatiny křídel. Podílím se na některých úkolech výzkumného ústavu včelařského, zejména v oblasti testování účinnosti léčiv proti varoáze a ověřování metodik jejich aplikace. Velmi zajímavá je  je i oblast využití mikrosatelitů DNA v populační genetice včel a analýze příbuzenských vztahů ve včelstvu. Produkce medu je rozhodujícím faktorem v ekonomice provozu. Značná část produkce je zabalena ve vlastní medárně a prodána tzv. “ze dvora”. V některých výnosnějších letech je přebytek medu zpracován při výrobě Dolské medoviny. Důležitým přínosem pro ekonomiku stanice je v posledních letech výroba značek na matky.

Metodiky

Počátkem devadesátých let byly vysloužilé moravské Univerzály nahrazeny tachovským nástavkovým úlem. Bohužel, tento úl v podmínkách Pekařova příliš nevyhovoval zejména pro značnou mezeru mezi nástavky a nutností podávat na zimu značné množství zásob ( 21-24 kg cukru). Silná včelstva totiž vytvořila zimní hrozen ve spodním nástavku, na podzim a v zimě spotřebovala zásoby v dosahu. V dlouhotrvající zimě se část včelstev nepřesunula přes mezeru mezi nástavky za zásobami v horním nástavku a uhynula. Dost mi vadila nutnost celou sezónu používat mateřskou mřížku. Také jsem v tomto období měl velké problémy se zády při zvedání těžkých medníkových nástavků a začal jsem tedy provoz budovat na nové úlové soustavě s půdorysem tachovského nástavku. Kombinace vysokého a nízkého nástavku se včelí mezerou mezi nástavky umožnila menší dávky zimního krmení (12 – 15 kg cukru) a výrazně napomohla při omezení zimních ztrát na minimum. Časem metodou pokusu a omylu vykrystalizovala jednoduchá metodika práce se včelstvy, která vyhovuje i ve větším provozu. Požadavkem byla především pravidelná obnova díla, která v kombinovaném systému není snadná. K tomuto účelu je využívána styrodurová přepážka vkládaná na jaře. Jako nezbytné se ukázalo značení horních louček vkládaných mezistěn barvou matek aktuálního roku, stejně tak polonástavků barevným rýsováčkem. Díky tomu lze s přehledem v průběhu tří let obměnit dílo v plodišti i polonástavcích. Stejně tak lze pravidelně dezinfikovat úlové součásti (dno, nástavek, polonástavky). Dezinfekce spočívá ve vyškrábání, omytí roztokem SAVA s hydroxidem sodným (1l Sava, 0,5 kg louhu v 10l vody) a následném opálení silným plynovým hořákem. Netvrdím, že je tato metodika i úlová soustava nejlepší a jediná možná, ale mým požadavkům v daných podmínkách maximálně vyhovuje.

Chov matek je základem úspěchu. Mé včelařské výsledky se začaly zlepšovat, jakmile jsem pravidelně ročně vyměnil alespoň 75 procent matek. Starší matky ponechávám pouze ve špičkových plemenných včelstvech. Práce se včelstvy s mladými matkami je totiž mnohem pohodlnější. Jednoleté matky jsou v průměru výkonnější než matky starší a jejich sklon k propuknutí rojové nálady je zřetelně menší. Snižuje se tak počet slabých zimujících včelstev. Většinu matek měním po zakrmení, kdy je to nejjistější a nejméně pracné.

Prevence proti nákazám bakteriálními chorobami plodu a boj s varroázou jsou podstatnou součástí metodiky. Samozřejmým základem je pravidelná obnova díla a desinfekce úlu. Součástí šlechtitelského programu pak je selekce na zvýšený čistící pud, který je testován známým jehlovým testem. Jako plemenná včelstva jsou vybírána ta, která do 24 hodin alespoň z 95% vyčistí testovací plochu. Předpokladem úspěšného boje s varroázou je vhodně zvolená metoda ošetření použitá na větším územním celku, protože včelaři svou činností (nebo nečinností) zdravotní stav včelstev v okolí významně ovlivňují.

X