Rezistence

  /  Rezistence

Rezistence roztočů Varroa vůči používaným přípravkům

Vzhledem k tomu, že účinné látky, které obsahují léčivé přípravky proti varroáze – amitraz i pyrethroidy, se používají proti varroáze několik desítek let, hrozí, že se objeví roztoči odolní, kteří ošetření přežijí a mohou se i namnožit. Používané přípravky se mohou stát neúčinnými, a pokud by si toho včelař nevšiml, mohlo by dojít k poškození včelstev varroázou i přesto, že byla ošetřena správně podle návodů.

Dosud se rezistence v České republice objevuje jen u pyrethroidů. Rezistence vůči amitrazu, který je účinnou látkou Varidolu, nás zatím netrápí, ale v některých zemích už je také. Rychlou cestou k rezistenci je používání Varidolu ve včelstvech s plodem, například po medobraní, a používání neschválených aplikátorů Varidolu. Při těchto aplikacích může dojít k nebezpečnému poddávkování nebo předávkování přípravku.
Důsledným použitím Varidolu 125 mg/ml v zimě s vyloučením plodu je možné rezistentní populaci roztočů vymýtit. Varidol aplikujte 3x po sobě v odstupu 12-14 dní fumigací nebo aerosolem. Správný postup léčby se ověří poctivým odběrem zimní měli a jejím následným vyšetřením. Nález by měl být nulový.

VÚVč Dol po dohodě s MZe a SVS každý rok celoplošně testuje aktuální účinnost léčiv v ČR. K takzvaným křížovým pokusům se mohou přihlásit i jednotliví včelaři. Potřebné přípravky, metodiku a formuláře zasílá VÚVč Dol. Výsledky křížových pokusů jsou k nahlédnutí zde:

Detekce rezistentních roztočů v genetické laboratoři

Detekce rezistentních populací roztočů Varroa destructor vůči pyrethroidům je klíčová pro ochranu včelstev. V genetické laboratoři VÚVč nabízíme analýzu vzorků z podzimního či jarního spadu k identifikaci rezistentních roztočů. Tato metoda poskytuje důležitá data pro posouzení účinnosti nosičů pyrethroidů a plánování ochrany včelstev. Více informací o naší nabídce detekce rezistentních roztočů naleznete na webu: Genetická laboratoř VÚVč – Detekce rezistentních roztočů

Rychlý test účinnosti gabonových proužků

Spad po vložení Gabonů kontrolujte po 1 až dvou dnech.

Pokud roztoči nepadají, zkuste v některém včelstvu dávkou Formidolu (proti kyselině mravenčí odolnost není) překontrolovat, zda opravdu ve včelstvu nejsou.

Kdyby se po vložení Formidolu objevil silný spad, je třeba alespoň na dva roky vyloučit na vytyčeném území z užívání přípravek který neúčinkoval a bojovat těmi ostatními.

Rezistence Varroa destructor vůči tau-fluvalinátu

https://www.svscr.cz/rezistence-roztoce-varroa-destructor-k-tau-fluvalinatu/

Další registrované přípravky doplňující spektrum účinných látek k zamezení vzniku rezistencí, které VÚVč nedodává

Apiguard 25% Gel

Popis přípravku: miska s gelem obsahujícím thymol. Je určen k letnímu léčení včelstev proti varroáze včel.
Princip: Miska se po otevření se vkládá do úlu. Zde se z ní postupně odpařuje účinná látka, která zasahuje roztoče na včelách.
Dávkování: 2 desky na včelstvo, postupně po sobě. Podrobně viz návod
Výhoda: ničí i rezistentní roztoče
Nevýhoda: intenzivní až nepříjemná vůně
Dostupnost: volně prodejný
Zástupce výrobce VITA (Europe) Limited pro ČR: Jan Löffelmann, firma Medocentrum, www.medocentrum.cz

Thymovar 15 g proužky do úlu

Popis přípravku: proužky obsahující thymol. Je určen k letnímu léčení včelstev proti varroáze včel.
Princip: proužky se vkládají na horní lišty rámků. Zde se z nich postupně odpařuje účinná látka, která zasahuje roztoče na včelách.
Dávkování: 1-2 proužky desky na včelstvo max. 2x za rok. Podrobně viz návod.
Výhoda: ničí i rezistentní roztoče
Nevýhoda: intenzivní až nepříjemná vůně
Výrobce: Andermatt BioVet GmbH, Lörrach, Německo

X