Věda a výzkum

  /  Věda a výzkum

Ve výzkumném ústavu včelařském se již 100 let zabýváme všemi aspekty souvisejícími se včelařstvím. Ve výzkumných projektech se zaměřujeme nejen na nemoci včel a jejich prevenci, správnou výživu a chov včel, ale mimo jiné také problematiku pesticidů a jiných agrochemikálií ve vztahu k opylovačům.

Výčet některých výzkumných projektů a otázek, na jejichž řešení se podílíme, si můžete prohlédnout níže.

Výsledky, které jsou použitelné v praxi, publikujeme na našich přednáškách a v časopisech, zejména ve Včelařství. Řada praktických poznatků je zapracována do textu našich publikací, které můžete zakoupit.

X