Role SVS

  /  Role SVS

Státní veterinární správa v rámci dozoru péče o pohodu zvířat vychází především ze zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (veterinární zákon) a dále zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Tyto právní předpisy stanovují požadavky, jak zvířata správně chovat a starat se o ně a také uvádějí zakázané postupy chovu a manipulace se zvířaty. Je potřebné zdůraznit, že definované standardy jsou považovány za minimální a jedná se o požadavky na zajištění základních biologických, fyziologických a etologických potřeb zvířat. Některá pravidla platné legislativy týkající se zajištění péče o pohodu zvířat jsou stanovena pouze obecně. Nesmíme proto nikdy zapomínat, že nejdůležitější je samotný odpovědný přístup každého člověka k chovu zvířat a pochopení etického zacházení s nimi. (Zdroj: svscr.cz)

Pokud máte otázky, rádi je zodpovíme e-mailem na adrese beedol@beedol.cz.

X