Osnova přednášky k tématu “Racionalizace”

  /  Pro studenty a učitele   /  Osnova přednášky k tématu “Racionalizace”

Osnova přednášky k tématu “Racionalizace”

Racionalizace
Cílem racionalizace je zvolit postup činnosti, který přinese největší efekt, tj. ve včelařství nejmenší náklady na jednotku produkce při maximalizaci zisku. Každé racionalizační opatření by mělo být pokusnicky ověřeno!

Postup intenzifikace – zvyšuje se průměrná užitkovost ze včelstva, ale rychleji než náklady
Postup extenzivní – snižují se náklady na včelstvo především pracovní i za cenu nižšího průměrného výnosu
Těžko se hledá hranice – pravidlo –  max. počet včelstev je takový, který včelař dokáže ošetřit v hospodářství v období špičky – řepka, akát bez škod v důsledku nezvládnutého rojení

Oblasti racionalizace


Chov silných včelstev
Prostorný úl vhodného tvaru s malou spotřebou času na ošetřování
Příprava silných včelstev v červnu a červenci
Čtení podložek
Jarní prohlídka – inventarizace
Včasné rozšiřování, včasná stavba
Včasný odběr medu
Tvorba ranných oddělků pro doplnění ztrát apod.
Plemenářská práce, produkce matek
Vhodné vlastnosti – mírnost, nerojivost, nerozbíhavost, stabilní výnos
Snůškové zdroje
2-3 zdroje hlavní snůšky
Podletní a jarní zdroj snůšky na trvalých stanovištích
Velikost stanovišť – 20 -30 včelstev
Kočování
Zdravotní stav
Nosemóza
Varroáza – virózy
Mor
Zvápenatění
Systém práce ve včelstvech
Při prohlídce připravit včelstvo do další plánované prohlídky, nenapravovat chyby z minulé prohlídky
Minimalizace prohlídek
Zvolit vhodný systém odběru medných plástů a vytáčení
Místo vytáčení – na stanovišti, v medárně
Práce mimo stanoviště
Vyvařování vosku bez porušení drátkování
Prodej medu v obchodním balení za vyšší cenu
Neznámé věci  ověřit pokusnicky s kontrolou

Doporučená literatura:
Kamler F. – Čermák K.: Včelaříme nástavkově
Kamler F. a kol.: Produkce kvalitního medu
Kamler:Komerční provozy v ČR
Kolektiv VÚVč: Získávání kvalitních produktů
články o racionalizaci v časopisu Včelařství 2004-9

Vypracoval Dr.Ing.Frant. Kamler, říjen 2009

X