Zahrada jako včelí ráj

  /  Aktuality   /  Zahrada jako včelí ráj

Zahrada jako včelí ráj

O užitečnosti opylovačů nikdo nepochybuje, ale důležité také je, že musejí něco jíst a někde bydlet. Proto jsem společně s redaktory nakladatelství Brázda našel mezi novými knihami jednu velmi užitečnou rakouskou příručku, kterou jsem pro vás s chutí přeložil do češtiny.

V každé kapitole, na každé stránce této knihy se autoři snaží nadchnout čtenářky a čtenáře, aby něco udělali pro blaho včel. Předávají přesvědčivé poselství, že pokud se životní podmínky nemají nadále zhoršovat, všichni musíme vyhrnout rukávy a rychle něco udělat vlastními silami. S velkou odborností jsou v knize uvedeny konkrétní způsoby a možnosti, jak zachránit nejen včely medonosné, ale i čmeláky, samotářky a motýly, kteří se stali tak vzácnými. Je potřeba prostředí napravit tak, aby v něm znova našli svůj domov.

Přečíst si tuto knihu a vzít si její poselství k srdci je naléhavý úkol pro každého z nás. Od začátečníků, kteří objevují podivuhodný svět včel, až po zkušené včelaře.

Ing. Dalibor Titěra, CSc.

X