On-line přihláška Český Med

  /    /  On-line přihláška Český Med

  Přihláška k účasti v soutěži Český med 2023

  Kontaktní údaje  Údaje o vzorku (budou uvedeny na protokolu, certifikátu a diplomu)

  Označení vzorků bude převzato z etikety.

  ANONE
  V případě, že posíláte více vzorků, musí být jasné, který je který.

  Pro vyřízení dotace prostřednictvím naší laboratoře (max. 4 rozbory za dotační rok)

  Údaje pro vyřízení dotace:


  Pro vystavení certifikátu Český med   

  X