Práce se včelstvy Pekařov

  /    /  Práce se včelstvy Pekařov

První dvě dávky krmení (konec července- 6 kg) podávám s polonástavky nad plodištěm, aby nedošlo k zalití plodiště roztokem a omezení matky v kladení. Uspořádání nástavků se také osvědčilo v případě pozdní medovicové snůšky, kdy je nektar ukládán především do polonástavků. Z plodiště odebírám krajní nejstarší plást a ponechávám mezeru na fumigaci. Pak zpravidla následuje čtrnáctidenní pauza v krmení.

Před dalším krmením přemístím plodiště nad polonástavky a vložím gabonové pásky nebo formidol. Do konce srpna doplním zásoby na 12-15 kg. Po dokrmení začínám s výměnami matek. V tuto dobu lze značené matky velmi snadno nalézt. Klícku (starou plechovou natáčku na vlasy) s mladou matkou utěsním medocukrovým těstem a plátkem mezistěny, do které udělám hřebíčkem otvor. Přijetí matek je prakticky stoprocentní.

Brzy po jarním proletu při jarní prohlídce vložím do plodiště styrodurovou přepážku, za kterou přesunu krajní (nejstarší) plást. Pokud jsou v tomto plástu zásoby, zlehka je poškrábu odvíčkovací vidličkou, aby je včely přenesly.

V průběhu květu jívy nebo mléčného javoru vyjmu přepážku a jako druhý a osmý plást vložím mezistěny příp. trubčí plást. V plodišti zůstává poslední tříletý plást, který podle potřeby ponechám jako krycí a později využiji jako zásobní pro oddělky, nebo jej přesunu více do středu k zakladení pro pozdější využití do oddělků nebo plodových včelstev. Zároveň přemístím první polonástavek na pozici medníku.

První větší snůšku (ovocné stromy, javor klen) využívám k vložení polonástavku s mezistěnami, který umisťuji pod plodiště (mezistěny zde fungují jako zvýšený podmet a jsou zpravidla mnohem lépe vystavěny než nad plodištěm, kde je včely rychle zanáší medem a prostavují můstky mezi plásty. Takto postavené mezistěny se pak snadno trhají a bortí). Ve středu polonástavku je trubčí plást, který často naláká matku k zakladení mezistěn. Druhý polonástavek přesouvám do pozice medníku. Poslední tmavý plodištní plást zužitkovávám do oddělku nebo plodového včelstva a vkládám třetí mezistěnu. Nově postavené plásty jsou ve středu nástavku. Toto období je vhodné pro vložení závěsného formidolu do prvního polonástavku nad plodem plodištěm.

Při déletrvající snůšce vkládám pod plné polonástavky další polonástavek ze skladu. V letech s pravidelnou snůškou lze tímto způsobem docela úspěšně včelařit i bez mateří mřížky. Při delším ochlazení nebo snůškové pauze však silná včelstva rychle spotřebují med v prvním polonástavku a matka jej ochotně zaklade. Stejně jako každou volnou trubčí buňku. Pod vytočené polonástavky již vkládám mřížku. Počátkem června postavený nástavek mezistěn (M) přemístím nad plodiště a nezakladené mezistěny přesunu do středu k zakladení. Do konce července vytočím poslední med a včelstvům ponechám pouze dva polonástavky s jednoletým dílem a čerstvě postavenými mezistěnami

X