Historie stanice

  /    /  Historie stanice

Historie stanice (1927 – 1940) (Židlochovice)

V roce 1927 vznikla Výzkumná včelařská stanice v Židlochovicích u Brna, vznikem tohoto výzkumného pracoviště se splnilo dávné přání moravskoslezských včelařů. Stanice byla umístěna v upraveném skleníku zámeckého parku, její přednosta a zakladatel byl Doc.Dr.Antonín Schónfeld (1869-1958).Zde nablízku měla být také založena včelařská farma pro 100 včelstev. K tomu nedošlo, nebyly již pozemky. V Židlochovicích se začínalo takřka z ničeho, včelstva žádná, a tak se musela opatřit od místních včelařů (dary, nákupy), a pak již rozmnožováním, takže v r. 1928 bylo zde již 34 včelstev. Vzhledem k tomu, že v tomto prostředí nebyly vhodné podmínky pro řešení základních otázek včelařské praxe, byla zde totiž velmi chudá, krátká nárazová snůška z akátů, rozhodlo se také i s ohledem na posudky nejvyššího kontrolního úřadu stanici přemístit. Přicházely zde v úvahu Českomoravská a Drahanská vysočina. Po bližším osobním průzkumu padlo rozhodnutí na Prostějov.

Budova stanice (1927)
Včelnice u skleníku (1934)
Doc.Dr.Schónfeld a Ing.Jiří Savvin (1931)

Historie stanice (1940 – 2001) (Prostějov)

Koncem března r.1940 bylo přestěhování zařízení stanice z Židlochovic včetně 18 včelstev  provedeno a 1.dubna činnost stanice již oficiálně zahájena. Při volbě budovy pro stanici, která byla postavena v roce 1810 se rozhodl správce stanice pro bývalou mateřskou školu ve Vodní ulici v blízkosti rybníku a parku s větším množství medonosných stromů. Budova a prostory měli být provizorní. Město chtělo pro stanici postavit novou budovu a dalo pro tento účel 3,5 mil. korun. Plány byly již vypracovány, ale ke stavbě však nedošlo, neboť v r. 1941 vyšel zákaz staveb. Kočování se včelami nebylo možné, jelikož na vysočině byla německá vojska a tak se včelstva umístila do Prostějoviček v blízkosti lesa. Po ukončení války se včelstva umístila do lesního prostoru Žlebu s ideální pastvou hlavně z malin a medovicových snůšek z jedlí. V roce 1953 byla tato farma přemístěna dle směrnic voj. velitelství k hájence Brněnka u Bousína do drsnějšího a pastevně již nikoliv tak dobrého. V roce 1943 se postavil včelín v blízkosti železniční zastávky Bělecký mlýn, kde ze začátku bylo umístěno 30 včelstev, až na konečných 75. V blízkosti včelínu se vybudovala i oplozovací stanice na 80 oplodňáčků. V roce 1950 došlo k vypracování základních návrhů na stavbu nové včelařské budovy, stanice byla však v důsledku rozličných postupů převedena 1. ledna 1951 pod správu Čsl. státních statků. Stavba byla přesunuta na dobu pozdější, stanice zde byla 61 let. Vedoucí stanice byly J.Sawin (1940-1958), Dr.D.Škrobal (1958-1980), Rndr.P.Krieg (1981-2017).Výzkumné úkoly byly mimo jiné např. měření úlové teploty, úlová otázka atd. V roce 1944 byl Ing.J.Sawinem vyvinut legendární moravský univerzál, který se testoval v rozdílných rámkových rozměrech (39×24, 39×30, 37×30), tento úl se vyráběl do roku 1985.V 80.letech se vybudovala v Přerově další včelnice, zpočátku zde bylo 30 včelstev až na konečných 95, včelnice se nachází v lužním lese chráněné oblasti Žebračka. Hlavní zdroje snůšky jsou řepka (česnek) a lípa.

V roce 2001 byl poslední včelařskou sezónou ukončen provoz stanice v Prostějově.

Budova stanice ve vodní ulici (1940)
Včelín Bělecký mlýn (1943) (včelín dobudován v roce 1947)
Budova stanice (2001)
Včelnice u budovy (1943)
Dr.D.Škrobal vedoucí stanice (1958-1980) † 2009
Včelnice u budovy (1998)
Kočovná stanice ve Žlebě u Prostějoviček (1946) (stanoviště zde bylo do roku 1953)
Včelín Bělecký mlýn (1998) Moravské univerzály ( vlastněný firmou do roku 2010 )
Kočovný vůz na r.m. 37x30 ( vlastněný firmou do roku 1996)

Historie stanice (2002) (Přerov – Žeravice)

V roce 2002 byla včelařská stanice přestěhovaná do Žeravic u Přerova. Byla nově vybudovaná včelnice určená pro šlechtění včel cca 500 m od budovy stanice, která se nachází v katastru Lhotka. Včelnice se nachází u lesa, kde jsou v sezónu dvě až tři hlavní snůšky z řepky a lesa. Stanice vlastní další dvě včelnice, které se nacházejí v lužním lese chráněné oblasti Žebračka u Přerova.

Budova stanice (2004)
Chovná včelnice 500 m od budovy (2008)
Včelnice v Žebračce u Přerova (2010) (stanoviště 1)
Včelnice v Žebračce u Přerova (2010) (stanoviště 2)
X