Výsledky morfometrické analýzy a taxonomické klasifikace včel podle znaků na křídlech

  /  Výsledky morfometrické analýzy a taxonomické klasifikace včel podle znaků na křídlech

Protokoly z morfometrické analýzy a taxonomické klasifikace včel jsou dostupné na stránkách PV Pekařov – Analýza křídel.