Laboratorní vyšetření

  /  Laboratorní vyšetření

Zkušební laboratoř VÚVč provádí laboratorní vyšetření zaslaných vzorků měli, medu, plástů a včel. Podrobnosti naleznete na stránkách zkušební laboratoře.

X