Organické kyseliny

  /    /  Organické kyseliny

Organické kyseliny

Páry organických kyselin ničí hlavně foretické roztoče na včelách a částečně i jejich vývojová stadia pod víčky plodových buněk, čímž se předchází přemnožení roztočů ve včelstvu. Zároveň ničí spory hub Nosema sp. a Ascosphaera apis na plástech a stimuluje čistící pud včel.

Jak na to?

Ošetření je nejvhodnější provést při denních teplotách nad 20 °C a pokud nejsou vysoké rozdíly mezi denní a noční teplotou. Léčivo aplikujte v době, kdy v úlu není med pro lidskou konzumaci. Ideální doba je po medobraní, případně v bezsnůškovém období.

Stabilní teplota okolního prostředí zajistí rovnoměrný odpar léčivé látky z proužků. Vysoká vzdušná vlhkost odpar léčivé látky snižuje.

Při práci vždy používejte gumové rukavice a ochranné brýle. Organické kyseliny jsou žíraviny a při styku s kůží způsobí popáleniny.

Léčivé přípravky na bázi organických kyselin

Účinná látka:
Acidum formicum 41 g

Účinná látka:
Acidum formicum 41 g

Účinná látka:
Acidum formicum 81 g

Účinná látka:
Acidum formicum 5 mg
Acidum oxalicum dihydricum 44 mg

Účinná látka:
Acidum formicum 68,2 g

Postup léčení Formidolem 41 g

Postup léčení Formidolem 81 g

Při aplikaci Formidolu 41 g a 81 g dbejte následujících pokynů

VarroMed 5 mg/ml + 44 mg/ml

Přípravek VarroMed je založen na kombinaci kyseliny šťavelové s kyselinou mravenčí. Doplňuje škálu léčivých přípravků a lze jej použít po celý rok. Léčbu VarroMedem můžete na jaře a v létě opakovat. Na podzim a v zimě se léčba VarroMedem neopakuje a může nahradit maximálně jednu aplikaci Varidolu. Přípravek VarroMed by se neměl používat v období produkce nektaru nebo když jsou na úl nasazeny medníky.

Postup léčení VarroMedem

X