Dotazník COLOSS: monitoring úspěšnosti zimování včelstev

  /  Aktuality   /  Dotazník COLOSS: monitoring úspěšnosti zimování včelstev

Dotazník COLOSS: monitoring úspěšnosti zimování včelstev

Do konce dubna se můžete zapojit do velmi užitečného monitoringu úspěšnosti zimování včelstev v sezoně 2019/2020. Výsledky jsou každoročně vyhodnocovány v rámci projektu COLOSS. Samotný monitoring je realizován pomocí anonymního dotazníku obsahujícího přibližně 30 otázek, které zjišťují počty přeživších včelstev i jejich zdravotní stav. Součástí dotazníku jsou však i otázky týkající se druhů snůšek v uplynulé sezóně, počtu vyprodukovaných mladých matek, použitých léčiv a další, aby bylo možné případné zvýšené úhyny dát do souvislosti s dalšími vlivnými faktory. Právě sledováním těchto faktorů se studie odlišuje od prostého sčítání včelstev před a po zimě. Cílem projektu je hledat souvislosti, nikoliv jen vyčíslit ztráty.

X