Postřehy z pořádání soutěže „Český med 2023“ a z hodnocení soutěžních medů.

  /  Aktuality   /  Postřehy z pořádání soutěže „Český med 2023“ a z hodnocení soutěžních medů.

Postřehy z pořádání soutěže „Český med 2023“ a z hodnocení soutěžních medů.

Soutěž Český med má velmi dlouhou tradici. Všechno začalo koncem 90. let. Tehdy došlo k paradoxní situaci, že požadavek evropské normy pro potraviny byl v případě obsahu vody HMF v medu méně přísný, než původní československá a později česká norma. Pro běžný trh nebylo možné uplatňovat přísnější parametry než evropské. Proto vznikla v Českém svazu včelařů idea dobrovolné normy vyšší kvality, kterou by přímí producenti medu při troše snahy dokázali dodržet a svým zákazníkům se pak pochlubit prokazatelně vyšší kvalitou medu, než požaduje tržní síť. Norma nese označení Svazová norma Český med s podtitulem Norma jakosti č. ČSV 1/1999. Ve spolupráci zkušební laboratoře VUVč Dol s Českým svazem včelařů se postupně vytvářela pravidla každoroční soutěže Český med až do dnešní podoby.

Oproti loňským ročníkům jsme letos uspořádali soutěž a vyhlášení výsledků o měsíc dřív. Reagovali jsme tak na přání většiny účastníků z minulých ročníků, aby k oceněným medům dostali diplomy včas, a mohli je používat ještě při prodeji těchto oceněných medů. Stalo se ale, že si někteří z vás změny termínu v soutěžních pokynech nevšimli a poslali medy pozdě. Několik z nich jsme už při nejlepší vůli nemohli do soutěže zařadit, protože rozbor bychom už časově nezvládli. Přesný termín pro příští rok ještě nemáme, ale pravděpodobně bude podobný tomu letošnímu. Tak prosíme sledujte pokyny, které budou jako vždy v časopise Včelařství i na našich stránkách.

Do soutěže jsme přijali celkem 167 medů, tedy téměř stejný počet jako vloni.
Úroveň soutěžních medů se neustále zlepšuje. Týká se to výsledků chemických rozborů i značení na etiketách. Nepatrně zvýšený obsah vody oproti normě „Český med“ byl změřen pouze u dvou medů, HMF (hydroxymethylfurfuralu) u jednoho medu. Dva medy měly vyšší obsah sacharózy.

V každém ročníku soutěže se vyskytují v uvádění povinných údajů nepřesnosti a někdy si nevíme rady, jak moc velká chyba by to byla v očích úředních inspektorů, tedy zdali by měl včelař při prodeji svého medu v případě kontroly problémy. V takových případech konzultujeme nejasnosti ohledně značení medu se zástupci kontrolních orgánů (SZPI, SVS), kteří jsou v tomto směru velmi vstřícní a nápomocní. Účelem soutěže není strhávání bodů, ale pomoc včelařům, kteří svůj med prodávají a chtějí mít jistotu, že jejich med vyhovuje požadavkům legislativy nejenom po stránce analytické, ale i po stránce správného značení potravin.

Letošní témata ke značení povinných údajů.

1) Identifikace producenta

Hned za označením „Med“ je další důležitý povinný údaj jméno a příjmení popřípadě název firmy, tedy producenta, který med od svých včel zpracoval do obchodního balení.
Uvedení producenta formou například „manželé Vosečkovi“ nebo „Včelařství Brtníkovi“ je nejednoznačné. K příjmení musí být uvedeno také jméno. Pokud med ve sklenici pochází od včelstev manželů, kteří jsou oba registrovaní včelaři, lze napsat například „Jana a Vojtěch Vosečkovi“. Pokud je ale registrační číslo přiděleno jenom jednomu z manželů, musí být na etiketě uvedeno jeho jméno a příjmení. Název včelařství je považován za doplňující údaj, pokud se nejedná o takto nazvanou firmu s přiděleným registračním číslem.

2) Země původu

Tento údaj na některých etiketách chyběl. Adresa producenta nestačí jako údaj o zemi původu.

3) Podmínky skladování

Co se často vyskytuje na etiketách i na těch prodávaných, je požadavek na podmínky skladování, např. uchovávejte v chladu a temnu. Podmínky skladování na etiketu medu nepatří. Tyto podmínky nejsou dodrženy už v momentě, kdy je med vystaven v regálu nebo na tržišti. To, že se med po vytočení uchovává v chladu a temnu do jeho dalšího zpracování do sklenic, je požadavek správné včelařské praxe. Ale v momentě, kdy si zákazník zakoupí med ve sklenici, mělo by být z etikety jasné, že ho nemusí ukládat do chladničky, aby se mu „nezkazil“, protože med je potravina trvanlivá. Proto taky stačí uvádět na etiketu “Minimální trvanlivost do konce roku XXXX”, nemusí být uveden měsíc ani den.

4) Povinné údaje nejsou pevně spojené s obalem

4) Povinné údaje nejsou pevně spojené s obalem
Ojediněle se vyskytovaly medy, které měly vypsané povinné informace na víčku. To není šťastné řešení. Víčko se může zaměnit a informace o produktu pak nejsou dohledatelné. Povinné informace mají být pevně spojené s obalem.

Slavnostní předávání medailí se letos konalo v Zadní Třebáni 16. 9. 2023 v rámci tradičního Medového odpoledne. Tématicky jej vhodně doplnila přednáška ing. Dalibora Titěry o kvalitě medu v kontextu naší, evropské a světové produkce, kterou měla možnost vyslechnout širší včelařská veřejnost, která dorazila na Medové odpoledne. O úsměv na tvářích přítomných se postaral místní pěvecký sbor, který proložil předávání ocenění veselými písničkami. A protože to letos bylo 17. medové odpoledne, zaznělo i sedmnáct kontrafagotů při vystoupení souboru sedmnácti našich i zahraničních kontrafagotistů. Patří k nim i Luboš Fajt, hybatel celé akce, jemuž spolu s dalšími organizátory rovněž patří velké poděkování.

Děkujeme všem za účast v soutěži zejména za jejich pečlivost, kterou věnují nejenom svým včelám, ale i medu.

Ing. Marcela Vořechovská
Ing. Dalibor Titěra, CSc
Zkušební laboratoř VÚVč Dol

Podívejte se na Výsledky soutěže „Český med 2023“

X