Metodika kontroly zdraví pro rok 2021

  /  Aktuality   /  Metodika kontroly zdraví pro rok 2021

Metodika kontroly zdraví pro rok 2021

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021 přehledně ZDE.

Hlavní změnou v roce 2021 oproti tomu předchozímu je povinnost předložit vyšetření včelstev na mor včelího plodu před přemístěním včelstev ze stanoviště na vzdálenost větší než 10 km. Předložené vyšetření nesmí být starší 4 měsíců (počítáno od data odběru vzorků).

K našemu názoru a zkušenostem nebylo přihlédnuto. Zvýšení frekvence vyšetření jsme nepožadovali.

X