Nové vydání knihy Včelařství a nová výzva ke spolupráci!

  /  Aktuality   /  Nové vydání knihy Včelařství a nová výzva ke spolupráci!

Nové vydání knihy Včelařství a nová výzva ke spolupráci!

První vydání encyklopedické publikace nazvané prostě Včelařství začal připravovat její editor, tehdy ředitel Výzkumného ústavu včelařského v Dole, ing. Vladimír Veselý kolem roku 1983. Každému ze spoluautorů přidělil jeho téma a požadovaný rozsah textu, který jsme mu museli donést dostatečně včas. Následovala kritická diskuse nad obsahem a několik předělávek, než se kniha odevzdala do redakce tehdejšího Státního zemědělského nakladatelství v Praze, kde vyšla roku 1985. Když kniha Včelařství dostala zvláštní cenu Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, rozdělil ing. Vladimír Veselý odměnu bezezbytku mezi spoluautory a pravil: moje zásluha je jenom v tom, že jsem vás honil. Ale ne, bylo to a je, především jeho dílo. Veselý vytvořil koncept knihy, která je dobrá dodnes. V roce 2003 vyšlo Včelařství ve druhém vydání, v nakladatelství Brázda. Tehdy musely být z ekonomických důvodů některé kapitoly vypuštěny, aby mohly být doplněny skutečnosti nové, ale jádro knihy velké změny nepotřebovalo. Třetí vydání z roku 2013 mělo novou obálku a pár drobných doplnění či úprav. I dotisky jsou rozebrány a zájem trvá dál.

Opravovaná a doplňovaná vydání včelařských učebnic mají ve světě tradici. Vladimír Veselý nám tehdy před 40 lety přinesl ukázat 8. vydání švýcarské knihy Der schweizerische Bienenvater. Tahle kniha vychází od roku 1889, vydání z roku 2020 už je 21. Takovou tradici stěží dohoníme, ale můžeme spojit síly, dát dohromady nápady a přispět do pestré nabídky včelařských knih něčím hodnotným. Mezi českými knihami by Veselého Včelařství mělo a mohlo zůstat nadčasovou knihou, která je odborně recenzovaná a vychází především z biologie včely medonosné, která je z lidského hlediska více než nadčasová.

Připojte se!

V roce 2022 by mělo být nachystáno nové, důkladně přepracované vydání oblíbené knihy s celým titulem Vladimír Veselý a kolektiv, Včelařství. Rádi bychom vyzvali všechny včelaře, zkušené, začínající, staré i mladé, aby se zapojili formou ankety do přípravy této knihy.
Vezměte si do ruky libovolné vydání Veselého Včelařství, připomeňte si jeho obsah, a pak nám napište: co v knize chybí, tedy co byste v novém vydání rádi našli. Něco naopak by podle vás šlo třeba vypustit, přeskupit, zestručnit nebo doplnit podrobnostmi.
Napište volnou formou několika větami, jak by šla kniha vylepšit. Své nápady můžete posílat dopisem (D.Titěra, Dol 94, 252 66 Libčice nad Vltavou) či e-mailem (titera@beedol.cz) do konce dubna 2022 a velice se na ně těšíme.

Z vašich odpovědí budou vylosováni výherci 10 nových Včelařství a dalších věcných cen.

Dalibor Titěra,
editor nového vydání Včelařství

Petra Cvejnová, Věra Pecharová
nakladatelství Brázda

X