Ocenění Vašeho medu

  /  Aktuality   /  Ocenění Vašeho medu

Ocenění Vašeho medu

Přihlašování do soutěže ČESKÝ MED ROKU 2020 již skončilo a v současné době probíhá vyhodnocování zaslaných soutěžních medů. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na konci října.

I nadále však můžete posílat medy do projektů MED JAK MÁ BÝT a LŽIČKA MEDU, které probíhají celoročně.


Rozcestník medových soutěží a projektů:

Certifikát “Český med získáte automaticky v rámci Balíčku 1 nebo Balíčku 2 chemických rozborů podle normy Český med (norma jakosti ČSV 1/1999, vyhláška 76/2003 Sb zákona 110/1997 Sb.). Etiketa ani chuťové vlastnosti se v tomto případě nehodnotí. Medy na laboratorní rozbory můžete posílat celoročně.


Soutěž “Český med roku 20xx” je každoročně probíhající akce, do které můžete své medy přihlašovat od května do srpna. Soutěž kromě chemických rozborů podle normy Český med hodnotí také prodejní balení jako celek, vzhled a správnost údajů na etiketě.


Projekt “Med jak má být” oceňuje medy, které splňují přísnější kritéria, než která určuje norma Český med. Na vytočenou šarži získáte diplom a pečetě na prodejní balení medu. Každá přihlášená šarže získá jedinečný kód, podle kterého může zákazník Váš med a jeho osvědčení o zkoušce dohledat na webových stránkách projektu. Získá tak přesné informace o zakoupeném produktu, čímž můžete cílit na velmi náročné zákazníky.

Etiketa ani chuťové vlastnosti se nehodnotí. Medy do projektu můžete posílat celoročně.

www.medjakmabyt.cz


Projekt “Lžička medu” je naše nová platforma, která doplňuje námi nabízené služby o senzorické hodnocení Vámi zaslaného medu. K senzorickému hodnocení med postupuje po splnění podmínek podle normy Český med. Zkušená senzorická komise poté med nestranně a anonymně hodnotí a uděluje mu jednu ze tří známek: med chutný, med lahodný a med delikátní. Etiketa a prodejní bale ní se nehodnotí. Medy do projektu můžete posílat celoročně.

www.lzickamedu.cz


Pro více informací nás kontaktujte na emailu: beedol@beedol.cz.

X