Odborná konference a včelařský veletrh Wels 2024

  /  Aktuality   /  Odborná konference a včelařský veletrh Wels 2024

Odborná konference a včelařský veletrh Wels 2024

Po dvouleté covidové pauze a loňském poněkud váhavějším restartu se letos v tradiční třetí únorový víkend opět sešlo mnoho evropských, zejména německy mluvících včelařů na konferenci pořádané rakouským svazem profesionálních včelařů (ÖEIB) a rozsáhlé výstavě včelařských pomůcek a služeb.

V patnácti přednáškách se probírala mimo jiné problematika včelích virů, ovlivňujících negativně dlouhověkost včel. Doporučení, jak včelstvům případně pomoci, nebylo nijak nové: tlumit varroázu co nejpečlivěji, protože roztoči varroa jsou přenašeči virů, oslabují imunitu a vytvářejí bránu pro infekci. Spektrum použitelných léčiv je tradiční: amitraz, pyrethroidy, organické kyseliny a thymol.

Sršeň asijská (Vespa velutina) se nezadržitelně šíří. O svých zkušenostech referovala Daniela Hölzle, včelařící v jižní Francii v suché oblasti Provance. Zde velutina opravdu škody tropí. Včelaři z jara odchytávají přezimované matky do lapačů s návnadami, aby jim znemožnili založit hnízda. Poměrně složitá past (viz obrázek), kterou paní Hölzle prezentovala, se dá koupit včetně roztoku, který by měl matky sršní vábit. U nás je k dostání pod názvem Velutina Trap firmy BeeVital. Nespornou výhodou této pomůcky je bezkontaktní vyjmutí klícky s živými úlovky. Nachytané exempláře hmyzu je možno narkotizovat ponořením do vody, po cca deseti minutách vysypat na papír, usmrtit pouze jedince Vespa velutina a ostatní užitečný hmyz nechat probudit a odletět. Naši sršeň obecnou (Vespa crabro) rozhodně ničit nesmíme. Jak to bude fungovat v praxi, to se ukáže. Na promítnutém videu jsme viděli, jak se v pasti naráz ocitlo sedmnáct matek výlučně sršně asijské. Včelaři v sezóně se snaží znesnadňovat sršňům lov včelích dělnic tím, že před česna úlů připevňují plné šikmé desky, které se včely snadno naučí obcházet. Účinnost však ani zde komentovat nedovedu, vlastní zkušenosti ještě nemáme.

Celý svět obchoduje nejen s medem, ale i s matkami a včelami. Tím se stává plemenných chov včelstev stále složitější, protože ani tradiční okrsky čistého chovu a horské oplozovací stanice nejsou chráněny před doletem trubců jiných plemen a různých hybridů. Dr. Thomas Druml referoval o pečlivé evidenci kraňských populací s využitím databáze Beebreed. Dvě největší asociace, ve kterých jsou zapojeni chovatelé kraňské včely, jsou ACA (Austrian Carnica Association) a ZAC! (Zentrale Arbeitsgemeinschaft der Carnica Züchter). Díky rodokmenům se dá spočítat, že v populaci čisté kraňky se daří držet míru příbuznosti na potřebně nízké úrovni, inbrední koeficient jen zřídka dosahuje 7 %. Vedle tradiční metod morfometrie, posuzujících vnější vzhled včel, se stále víc používají pro klasifikaci plemenné příslušnosti molekulárně genetické metody, zejména analýza mikrosatelitů.

Na stáncích asi stovky vystavujících firem byly mimo jiné k vidění mnohé varianty zařízení pro získávaní vosku z plástů ve vlastním provozu. Falšovaný vosk promořil trh, to je smutná realita. Včely ale produkují vosk pravý, takže řešení problému falšovaného vosku jde jednoduše cestou uzavřeného koloběhu vosku ve včelařském hospodářství.

Stánek Výzkumného ústavu včelařského stavíme na této akci rok co rok již více než 30 let. Náš stánek je vice konzultační, než prodejní. Každoročně zde osvětlujeme zájemcům z řad návštěvníků konference náš český přístup k tlumení varroázy, plemennému chovu včely kraňské. Nabízíme též laboratorní služby a inseminační techniku značky Veselý, která má mezinárodně velmi dobrou pověst.

Ing. Dalibor Titěra, CSc
Výzkumný ústav včelařský, Dol

X