Osnova přednášky k tématu “Ekologie chovu”

  /  Pro studenty a učitele   /  Osnova přednášky k tématu “Ekologie chovu”

Osnova přednášky k tématu “Ekologie chovu”

Ekologický chov včel

Ekologie je nauka o vztahu organismů k prostředí, ve kterém žijí

– Ekologické zemědělství – certifikace a kontrola v systému ekologického zemědělství, ekofarmy, registrace farem
– U nás zajišťuje KEZ o.p.s. , Chrudim
– V okolních státech zásady existují, ale obtížně se slučují s rozumným chovem včel
– Největší problém použití léčiv proti varroáze účinnost versus toxicita
– Problém prostředí, ve kterém se včela pohybuje
– Ostatní by snad vyřešilo (např. od zákazu stříhání křídel se ustupuje)
– Ekonomický efekt je dnes problematický

Studijní literatura: WWW stránky KEZ apod., sledovat legislativu, sledovat rozumné ekologické aktivity, které mají vztah ke včelám.

Vypracoval Dr.Ing. František Kamler, říjen 2009

X