Ovlivňuje izolace úlové stěny včelstvo?

  /  Články   /  Chov včel   /  Ovlivňuje izolace úlové stěny včelstvo?

Ovlivňuje izolace úlové stěny včelstvo?

Celý článek Dr. Františka Kamlera naleznete v únorovém Včelařství (2/2021)

Jak včely přirozeně udržují teplo?

Včela medonosná jako jedinec je schopna přežívat při teplotách nad 10 °C, při nižší teplotě samostatná včela hyne. Proto včely žijí ve společenstvích čítajících desetitisíce jedinců.

Při nižších teplotách se včely stahují do chomáče a prací létacích svalů vytvářejí teplo. Ke svalové práci a výrobě tepla potřebují cukernou složku potravy, jednoduché cukry glukózu a fruktózu, popřípadě disacharid sacharózu (u nás je nejběžnější řepkový cukr). Příliš vysoká potřeba výroby tepla má ovšem za následek větší upracovanost včel a kratší délku

Nejvýhodnějším tvarem chomáče z hlediska hospodaření s teplem je koule. Při daném objemu, odpovídajícím v tomto případě počtu včel, má totiž ze všech těles nejmenší povrch, kterým teplo uniká do prostoru. V zimním chomáči bez plodu včelstvo udržuje teplotu 20-25 °C, s plodem pak kolem 35 °C. Včely vytápějí jen chomáč, ne úlový prostor.

Do tepelné izolace vůči venkovnímu prostředí se zapojují plásty a meziplástové neobsazené uličky při stěně úlu. V mezerách do jednoho centimetru neproudí samovolně vzduch a také vzduch v prázdných buňkách je velice dobrým izolantem.

Zateplit či nezateplit? To je oč tu běží…

Otázka, zda používat úly tenkostěnné s 25 mm dřeva, nebo úly uteplené s dvojitou úlovou stěnou, byla a je častým předmětem diskuzí.

Pokud pečujeme o slabší včelstvo,

věnujeme uteplení celého úlového prostoru patřičnou pozornost.

Pokus s uteplenými a tenkostěnnými úly

Koncem minulého století jsme ne na pracovištích ústavu snažili založit pokus s cílem na tuto otázku alespoň částečně odpovědět. Pokusnou jednotkou byla skupina včelstev na jednom stanovišti, minimální počet úlů byl 20. Polovina úlů měla jednoduchou stěnu ze dřeva o síle 25 mm, druhá polovina pak z pěněného polystyrenu o síle úlové stěny 60 mm.

Pro pokusy jsme vybrali tři stanoviště a následující pokusné jednotky:

  • Máslovice Dol, nejteplejší lokalita, úlová soustava K-39 s deseti plásty 39×24 v nástavku.
  • Pokusný včelín Pekařov, chladnější lokalita, v Tachovských nástavkových úlech s devíti rámky 39×24 v nástavku.
  • Pokusný včelín Zubří v úlech Optimal s jedenácti rámky 42×17 v nástavku.

V průběhu čtyř let jsme u každého úlu sledovali: (1) plochu plodu při jarní prohlídce, koncem června a cca týden před snůškou; (2) obsednuté uličky; (3) množství zásob v podletí a při jarní prohlídce; (4) celkový dojem ze včelstva, nenormálnosti v chování, sklony k rojení a (5) výnos medu).

Při hodnocení po dvou letech jsme se nedopočítali žádného průkazného rozdílu, především pak ve výnosu medu. Proto jsme při jarní prohlídce rozdělili včelstva do dvou skupin – (a) slabší podskupina do 1 kg včel a (b) silnější podskupina nad 1 kg včel. Po tomto zohlednění se již ukázaly rozdíly, ze kterých lze usuzovat na vliv tepelné izolace na život včelstva.

Výsledky pokusu

Máslovice Dol – včelstva v tenkostěnných úlech vykazovala pomalejší jarní rozvoj především u slabších včelstev, medobranní z řepky bylo menší než u podskupiny uteplených úlů se slabšími včelstvy.

Pekařov – Hodnocení podobné jako na Dole, jen rozdíly mezi včelstvy v uteplených a neuteplených úlech byly výraznější. Byly zaznamenány i zimní úhyny.

Zubří – Rozdíly mezi podskupinami byly nejmenší, na hranici průkaznosti. Zkusili jsme tedy založit pokus se zateplením stropu. Uteplený strop se 60 mm polystyrenem měl v porovnání s neutepleným velice pozitivní vliv na rozvoj včelstev a jejich užitkovost.

Shrnutí výsledků využitelných pro včelařskou praxi

  • Hlavním problémem včelařství jsou silná včelstva na jaře, která přežila v pohodě zimní měsíce.
  • Čím silnější včelstva chováme na rámkové šíři 42-44,8 cm, tím jsou nároky na uteplení úlové stěny nižší.
  • Včelstva na šíři rámků 39 cm jsou vděčná za lepší tepelnou izolaci úlové stěny, zvláště s nižším počtem rámků v nástavku (tachováky).
  • Vysoký efekt pro život včelstev má uteplený strop (6 cm polystyren).
  • Pokud pečujeme o slabší včelstvo, věnujeme uteplení celého úlového prostoru patřičnou pozornost. Nejvhodnější materiál pro uteplení je 3-4 cm styrodur.

X