Postup vzorkování měli na vyšetření moru včelího plodu pomocí jednorázových podložek

  /  Aktuality   /  Postup vzorkování měli na vyšetření moru včelího plodu pomocí jednorázových podložek

Postup vzorkování měli na vyšetření moru včelího plodu pomocí jednorázových podložek

Informace ke vzorkování měli na vyšetření MVP (mor včelího plodu) pomocí jednorázových podložek
Před manipulací s podložkami prosíme o přečtení a následné důsledné dodržování pokynů.
Abychom získali spolehlivé výsledky vyšetření a věděli míru nákazy v jednotlivých včelstvech, musíme nejprve získat vzorky ze všech úlů. K tomuto účelu se používají jednorázové podložky.
Pro zamezení rozšíření nákazy na stanovišti či znehodnocení vzorků infekcí je důležité dodržovat následující postup:
Vkládání:
– před vložením podložek úly řádně číselně označit
– podložku z obalů vyjmout čistou jednorázovou rukavicí
– podložku do úlu vložit pod včelí plod (na podložku mimo sezení včel nenapadá měl,
množství vzorku nebude dostatečné)
– na každé včelstvo použít novou rukavici
Vyjímání:
– podložka musí být v úle 10 -14 dnů (pro správné provedení zkoušky je potřeba
cca 1 kávová lžička měli)
– při vyjímátí podložky z úlu je opět důležité použít na každou podložku novou rukavici
(zamezení možného přenosu spor moru mezi vzorky)
– podložku z úlu vložte do vnitřní (menší) papírové obálky
Okraj obálky přehněte a obálku s podložkou vložte do vrchní (větší) obálky.
Okraj obálky opět přehněte nebo zalepte.
Na první podložku od včelaře je nutné napsat všechny údaje, tj. včelař (reg.č.+jméno); č. katastrálního území stanoviště a reg.č. stanoviště a č.úlu, další podložky daného včelaře stačí označit jménem a číslem úlu. Nejlépe když vzorky z každého stanoviště jsou převázané provázkem, aby bylo zřejmé, že se jedná o jedno stanoviště.

– označené obálky předejte osobě určené k shromážďování vzorků

Směsné vzorky z jednotlivých podložek si laboratoř připravuje sama. Směsné vzorky musí být z každého stanoviště zvlášť a maximálně z 25 včelstev, v ochranných pásmech z 10 včelstev.
Zpracování a vyšetření vzorků trvá přibližně 2 – 3 týdny od přijetí vzorků laboratoří
VÚVč Dol.

zpět

X