Projekt výstavby fotovoltaické elektrárny

  /  Aktuality   /  Projekt výstavby fotovoltaické elektrárny

Projekt výstavby fotovoltaické elektrárny

Projekt výstavby fotovoltaické elektrárny „FVE Výzkumný ústav včelařství, s.r.o. “ je financován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva průmyslu a obchodu, Národní plán obnovy, aktivita Výstavba nových fotovoltaických zdrojů. Cílem projektu je vybudování vlastní fotovoltaické elektrárny o velikosti 49,05 kWp bez akumulace sloužící pro vlastní spotřebu společnosti Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

X