Antibiotika v medu

  /  Antibiotika v medu

Antibiotika v medu

Při prodeji medu „ze dvora” mi po pročtení  platného certifikátu
kupující namítl, že v něm není hodnocena přítomnost
cizorodých látek. Pro med si přišel před svátky i jiný
zákazník a ten se dotazoval, jestli v něm nejsou antibiotika.
Věřím,že laboratoř ústavu má vybavení a metodiku pro odhalení
přítomnosti antibiotik i dalších nežádoucích látek. Prosím,
zveřejněte všechny možnosti včetně nákladů i ceny pro
včelařskou veřejnost.

Dobrý den,
zařízení pro stanovení antibiotik v medu v našem ústavu nemáme. Jedná se
přístroje v ceně několika miliónů korun a při nedlouhé životnosti dnešní
elektroniky to pak znamená, že cena jednoho vyšetření vychází asi na 8
tisíc korun.
Vybaveny jsou Státní veterinární ústav v Jihlavě a Ústav pro státní
kontrolu veterinárních léčiv v Brně.
Je ovšem škoda, že k tomu problému vůbec došlo. Dlouhá léta nebyly tyto
rozbory potřeba, protože skutečný český med nikdo nepodezíral. Důvěra
byla otřesena vědomou záměnou problematického dovozového medu za
tuzemský med. Následky této aféry ještě budou chvíli doznívat.
Naši včelaři nesmějí  žádná antibiotika na léčení včel používat.

Rovněž léčení proti varroáze, pokud je provedeno podle návodu, nemůže
žádná měřitelná rezidua medu zanechat.

Třetím zdrojem cizorodých látek by mohly být postřiky na polích. Letos
jsme na vlastní náklady nechali aanalyzovat řepkové medy, byly skutečně
zcela v pořádku. Opět platí: je třeba argumentovat důvěryhodností – cena
důkazního vyšetření je neúnosně vysoká.

X