Aplikace Formidolu mimo snůšku

  /  Aplikace Formidolu mimo snůšku

Aplikace Formidolu mimo snůšku

Dobrý deň, vážení priatelia!
Obraciam sa na Vás s otázkou na obsah príbalovej informácie k preparátu
Formidol 41 g proužky do úlu.
V minulom roku sme používali tento preparát, kde v príbalovej informácii v
slovenskom jazyku sa uvádzalo: Med – bez ochrannej lehoty. Liek sa používa
len keď v úle nie je zrelý med.

V tomto roku sme obdržali preparát s príbalovou informáciou v českom
jazyku, kde je uvedené: Med: bez ochranných lhút. Veterinární léčivý
přípravek je třeba použít v období MIMO snúšku a mimo dobu kdy je ve
včelstvu med určený pro lidskou spotřebu.
Prosím o vysvetlenie, rsp. usmernenie, kedy je možné preparát bezpečne
použiť. Ako môžeme dosiahnuť jeho použitie mimo znášky, keď sme
limitovaní, okrem iného, teplotou prostredia. Vždy sme preparát doteraz
používali v mesiaci apríl-máj, podľa teplôt, ale súčasne v čase, keď už
znáška prebiehala.
Prosím o objasnenie návodu na použitie vo vzťahu ku znáške.
Ďakujem Vám vopred za spoluprácu a rady.

Dobrý den,
je dobré, že čtete pozorně příbalové informace a usilujete o bezpečné používání léčiv. Během vývoje a registrace přípravku Formidol jsme provedli řadu detailních studií a rozborů medu ve včelstvech bezprostředně po aplikaci Formidolu. Dostupnými metodami je obsah kyseliny mravenčí v
medu měřitelný, ale její množství v žádném případě nevybočilo k běžného přirozeného pozadí kyselosti medu, která je kolem 10 mVAL/kg. Takže, de facto, aplikace Formidolu v množství podle návodu, nepředstavuje pro konzumenty medu žádné riziko.
Ale de jure musí příbalová informace obsahovat nějaký rámec pro používání. Názor registračních
autorit se v průběhu let vyvíjel. Hodně mechanicky kopíruje evropské šablony pro jiná
léčiva. Poslední znění je “ošetřujte mimo snůšku”. Ale to se v praxi nedápřesně určit, kdy je a kdy není snůška. Z hlediska včelařské praxe doporučujeme nasadit léčbu Formidolem až po prvním vytáčení.

D.T.

X