Postřiky a rezidua v medu

  /  Postřiky a rezidua v medu

Postřiky a rezidua v medu

Zdravím Vás všechny. Mám na Vás dotaz. Dnes v pravé poledne cestou autem sledoval postřik kvetoucí řepky. Nevíte někdo, o jaký postřik se jedná? Samozřejmě mi nejde do hlavy, že v době kvetoucí řepky za krásného slunečního dne, v období velké snůšky jsou postřiky prováděny. Dostanou se rezidua i do medu??? Snad ani nejde tolik o včely, jako o případné znečištění a poškození včelího produktu, medu.
Dobrý den,děkujeme za Váš zájem. To, co bylo aplikováno na řepku v době Vašeho pozorování postřiku, netušíme. Existuje více různých typů látek a přípravků, které mohou být v uvedenou dobu do řepky aplikovány, a pěstitel se nemusel dopustit žádného porušení předpisů. Mohlo se jednat o insekticidy, fungicidy nebo výživu rostlin. Pokud byly v době aplikace dodrženy předpisy a návod k aplikaci přípravku, nemělo by dojít k ohrožení včel, ani kvality a nezávadnosti medu.
V souvislosti s obavami, zda současná technologie pěstování řepky neohrožuje kvalitu medu, jsme odebrali z různých míst několik vzorků řepkových medů.
Tyto vzorky jsme poslali do jedné z nejlépe vybavených specializovaných laboratoří na analýzu přítomnosti celého spektra 18 pesticidů, které se dnes používají k ošetřování řepky.
Byly použity metody plynové chromatografie s elektrochemickou detekcí (GC-ECD) a kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (HPLC-MS/MS).
Citlivost těchto metod je v řádu 1 mikrogramu na kilogram. To je pro lepší představu jedna tableta acylpyrinu rozdrobená ve 100 tunách (deseti vagónech) materiálu. To znamená citlivost stokrát lepší, než jsou hygienické limity.
Ani v jednom vzorku nebyly nalezeny žádné zbytky analyzovaných pesticidů, které by překračovaly hygienický limit, nebo představovaly sebemenší zdravotní riziko.Vysvětlení není těžké. Pro rostlinu je květ místo, kde dochází k oplození vajíčka a tvorbě semene. Hlídat si čistotu tohoto procesu je pro každý živý organismus klíčová věc, má-li přežít do dalších generací. Nektar je skrytý hluboko v květu, květ kvete jen velmi krátce. Pole je žluté dva týdny, ale expozice květu je jen jeden den. Včely se kontaminují převážně kontaktně na povrchu těla a jsou velmi citlivé. Spíš se nevrátí domů, než by donesly něco silně jedovatého. Výjimkou byl dnes již do řepky nepovolený fipronil (Regent), který působil pomalu a předával se v hnízdě kontaktem na úlové včely, které hynuly ještě dva týdny po postřiku pole. Ani při těchto těžkých otravách nebyl med zasažen.Závěrem Vás můžeme ujistit, že med je naprosto bez obav poživatelný. Uklidněte své rodiny a zákazníky, že ač obrovské postřikovače na polích vypadají hrůzostrašně, není důvod se obávat o kvalitu medu.
Státní veterinární správa pravidelně realizuje studii kontaminace potravního řetězce. Data týkající se reziduí postřiků a léčiv v medu naleznete na stranách 55-58. Vysvětlivky na straně 8.
X