Použití 60% kyseliny mravenčí

  /  Použití 60% kyseliny mravenčí

Použití 60% kyseliny mravenčí

Dobrý den.
Na naší členské schůzi vzešel široce diskutovaný dotaz.
Kyselina mravenčí 80 % je dodávána pod obchodním názvem Formidol 40 mg a Formidol 80 ml. Současně je zakázáno léčit kyselinou mravenčí. Může nám někdo tento rozpor vysvětlit?.
Další dotaz.
V okolních státech je povolena léčba varroázy odpařovači s kyselinou mravenčí 60 %. Tato léčba u nás není povolena. Otázka je proč a zároveň se váže na otázku cen. Formidol je i přes dotaci neúměrně drahý ve srovnání s kyselinou mravenčí 60 %.
Uvažuje se o povolení kyseliny mravenčí jako léčivého přípravku srovnatelného s Formidoly?
Dobrý den,
Jak správně píšete, na trhu jsou nyní dva registrované veterinární léčivé přípravky na bázi kyseliny mravenčí, Formidol 41 a Formidol 81.
Není tedy zakázáno léčit kyselinou mravenčí.
K “léčení” se musí používat pouze schválená léčiva.Vy máte na mysli ošetření včelstev volně zakoupenou kyselinou mravenčí aplikovanou nejrůznějšími pomůckami.
Tento postup může mít nekonečně mnoho variant, co se týče použitých materiálů a dávek. Nejsou známé vedlejší účinky, bezpečnost, zbytky v medu a podobně. Proto žádná oficiální autorita nemůže nic takto obecného povolit.
Každý však může získat oprávnění, tedy registraci léčivého přípravku nebo postupu. Postup, jak se registrace provádí a co je k tomu potřeba, je na http://uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani

S kyselinou mravenčí 60%, která je běžně na trhu, je zásadní problém v tom, že pokud by měla být registrována jako léčivo, musel by k ní její výrobce doložit všechny dokumenty, které jsou obecně potřeba pro účinnou látku léčiva. Takové dokumenty pochopitelně běžně prodávaná kyselina nemá, a kydyby je měla, bude mnohonásobně dražší.

Pokud se někde v zahraničí používá kyselina mravenčí, jako že ano, tak to nemůže být označeno jako léčení. Léčiva mají i v zahraničí stejná pravidla, jako u nás.

Do ceny přípravků se bohužel promítá i to, že všechen materiál (kyselina, desky, obaly, atd.) musí splňovat farmaceutickou kvalitu a ta musí být u každé šarže dokládána a kontrolována. Výroba musí probíhat podle pravidel, která jsou stále kontrolována a to všechno není zadarmo.
-DT-

X