Použití Formidolu po vytočení medu, vliv ošetření na otevřený plod

  /  Použití Formidolu po vytočení medu, vliv ošetření na otevřený plod

Použití Formidolu po vytočení medu, vliv ošetření na otevřený plod

Uvažuji, že bych za účelem zlepšení léčby varroázy použil navíc Formidol desky po vytočení prvního medu (za předpokladu dodržení všech zásad použití. Dále bych se chtěl zeptat, jak je to s úhynem plodu při použití kyseliny mravenčí užitím Formidolových desek – prý se přijde o veškerý otevřený plod? A naposledy – vztahovala by se dotace na léčiva také na desky Formidolu, kdyby se použily 2x?

Aplikace Formidolu po vytočení prvního medu je zásah správný.
Plod se tím nezničí, nebo jen na okrajích, kde může dojít lokálně k velmi silné koncentraci par kyseliny.
Dotace není vázána na počet aplikovaných desek jedním včelařem, dotaci ale vyřizujeme za včelaře jen při hromadných objednávkách od OO ČSV.

X