Teplotní korekce refraktometru

  /  Teplotní korekce refraktometru

Teplotní korekce refraktometru

Měřím obsah vody v medu ručním refraktometrem a mám pochybnost, zda výsledek není ovlivněn tím, že je horko.

Pro stanovení obsahu vody v medy se používají ruční “kukátkové” refraktometry. Jejich stupnice je cejchovaná na určitou teplotu (zpravidla 20 °C, ale může se lišit podle výrobce). Některé refraktometry, např. Meopta, mají automatickou teplotní kompenzaci v rozsahu 10 – 30 °C. Jiní výrobci udávají korekci v přiloženém návodu k použití.
Pokud máte refraktometr bez automatické kompenzace a nemáte k němu návod, můžete pro teplotní opravu zjištěného výsledku použít tuto tabulku:

Hodnotám zjištěným ve sloupcích A, C, D odpovídá skutečná hodnota ve sloupci B

Teplotní korekce obsahu vody  medu

A B C D
Teplota 15 °C 20 °C 22 °C 25 °C
Obsah vody % 15,6 16,0 16,2 16,4
16,6 17,0 17,2 17,4
17,6 18,0 18,2 18,4
18,6 19,0 19,2 19,4
19,6 20,0 20,2 20,4

Příklad:

Je léto, teplota 25 °C, refraktometrem naměříme hodnotu 18,4 % vody, skutečný obsah vody v medu je 18 %.

X