Vespa velutina  (sršeň asijská)

  /  Aktuality   /  Vespa velutina  (sršeň asijská)

Vespa velutina  (sršeň asijská)

Vespa velutina  (sršeň asijská) přilétla sama nebo s lidskou pomocí do Plzně.  Nález byl potvrzen a jedno hnízdo této invazní sršně lovící mimo jiné i včely medonosné bylo zničeno.

Media i včelaři se budou ptát, jaké jsou plány a jaká je šance, že šíření sršně dokáže člověk zpomalit.
Není vůbec snadné objevit, kde tyto sršně přebývají. Jakmile přijdou mrazíky, jejich hnízda se vyprázdní. Dělnice umírají sešlostí věkem a oplozené samičky si najdou úkryty pro přezimování mimo svá původní hnízda.  

V terénu se sršně objeví zase až na jaře. Matky založí tzv. primární hnízda. Ta bývají nízko nad zemí a dají se snáze vysledovat a zničit. Když hnízdo doroste asi do velikostí míče, celá kolonie se přestěhuje do vrcholků stromů a postaví definitivní veliké hnízdo. Tam už se bude hledat mnohem obtížněji.

Úkol pro všechny: vyhledávat zejména primární hnízda invazní sršně asijské. Po potvrzení, že se skutečné jedná o nežádoucí druh Vespa velutina, zajistit likvidaci hnízda.

Další informace o hledání sršně asijské naleznete také na webu VÚRV NajdiJe.cz.

Fotografie: Charles J. Sharp – Own work, from Sharp Photography, sharpphotography, CC BY-SA 4.0

X