Viry a včely

  /  Metodiky   /  Viry a včely

Viry a včely

METODICKÝ POSTUP PRO DEKONTAMINACI CHOVATELSKÉHO ZAŘÍZENÍ A VČELAŘSKÝCH POMŮCEK

Autoři:
RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.)
Ing. Dalibor Titěra, CSc. (Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.)

Metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu č. NAZV QJ1510113.


X