VÚVč byla udělena Cena Přírodovědecké fakulty MU

  /  Aktuality   /  VÚVč byla udělena Cena Přírodovědecké fakulty MU

VÚVč byla udělena Cena Přírodovědecké fakulty MU

V kategorii spolupracující instituce udělil děkan Tomáš Kašparovský spolu s rektorem MU Martinem Barešem Cenu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity také Výzkumnému ústavu včelařskému.

“Více než deset let intenzívní spolupráce s Výzkumným ústavem včelařským umožnilo rozvoj výzkumu fyziologie a imunity včel na našem Ústavu experimentální biologie. Jedná se o výjimečně plodnou spolupráci v oblasti získávání grantových prostředků, publikování výsledků v zahraničních i českých časopisech, realizace aplikovaných výsledků a předávání informací cílovým uživatelům – včelařům – formou workshopů a přednášek. V roli malého podniku umožnil Výzkumný ústav včelařský podání a řešení mnoha projektů.”

Celý článek naleznete na webu PřF MU: Vynikající absolventi a vyučující obdrželi Cenu Přírodovědecké fakulty MU. Oceněny byly také spolupracující střední školy a instituce

X