Výsledky vyšetření zimní měli 2011

  /  Aktuality   /  Výsledky vyšetření zimní měli 2011

Výsledky vyšetření zimní měli 2011

Těžiště tlumení varroázy je v zimním období, kdy ve včelstvech není plod (na něm jsou jinak roztoči schovaní).
Každý včelař měl po předepsaném ošetření vyčistit dna úlů a po měsíci odebrat veškerý spad. Z těchto vzorků je možno vyčíst, jak úspěšné byly všechny léčebné zásahy. Pokud je vzorek měli poctivě odebrán ze všech včelstev na stanovišti, usušen a řádně vyšetřen a je bez nálezu, pak je všechno v pořádku.
Slabé nálezy jsou běžné (pár roztočů může ležet na rámcích a spadnout až po vyčištění podložek).
Vysoké nálezy jsou pobídkou k nápravě. Většinou je nařízen nátěr zavíčkovaného plodu.
Varující jsou nálezy nad 3 roztoče v průměru na jedno včelstvo na stanovišti.

Jako každoročně předkládáme souhrně výsledky vyšetření zimní měli na přítomnost parazitických roztočů Varroa destructor. Vysledky poskytly všechny vyšetřující laboratoře. Děkujeme za spolupráci.

Podrobnější komenář k výsledkům vyšetření měli 2011

Mapa stanovišť bez nálezu 2011
Mapa stanovišť nad 3 roztoče 2011
Celková tabulka do roku 2011
Graf průběhu od roku 2003
Graf podílu negativních a pozitivních stanovišť od 2003

X