Květen je měsíc, kdy si poprvé po zimě pořádně zavčelaříme. Příroda nabízí nadbytek nektaru a pylu, život ve včelstvech jede naplno. Začátkem května rozkvétá řepka, která je dnes v doletu z většiny stanovišť s výjimkou vyšších poloh, kde se neseje. Začátkem května také dokvétají pozdní odrůdy jabloní, na poli po řepce kvete hořčice pěstovaná na semeno, koncem května v teplejších oblastech začíná kvést akát. Pokud je vegetace v předstihu, tak kromě akátu kvete v lesích malina a můžeme počítat se snůškou při dostatku dešťových srážek. Ale pozor, v některých oblastech po skončení snůšky z řepky začíná snůšková mezera.

O tom, že v květnu mají “plné ruce práce” nejen včely, ale také včelař, píše Dr. František Kamler v květnovém čísle Včelařství (5/202) v rubrice Kalendárium.

Pokud máte další otázky, rádi je zodpovíme e-mailem na adrese beedol@beedol.cz.

X