Listopad

Listopad již patří do období včelařské zimy, i když především počátkem měsíce bývají ještě dny příznivé pro let včel. Někdy včely dokonce ještě přinášejí rousky pylu, zvláště v období, kdy přírodu ještě nespálily první silnější mrazy. Přinášený pyl již nemá zásadní vliv na život a zimování včelstev. Včely jej ukládají do volných buněk v blízkosti sezení chomáče, pokud tam nějaké takové jsou.

S ohledem na mnohdy již nepříznivé teploty je nemožné poslední podzimní ošetření provést fumigací. Při teplotách pod 10 ‘C je nutné využít ošetření aerosolem s pomocí aerosolového vyvíječe VAT. S jeho použitím se podrobně seznámíme v následujícím článku (Včelařství 11/2019).

“Při ošetřování včelstev a dávkování je nezbytně nutné dodržet správný pracovní postup. Celý návod najdete zde.

Pokud máte další otázky, rádi je zodpovíme e-mailem na adrese beedol@beedol.cz.

X