Podzimní ošetření aerosolem

  /    /  Podzimní ošetření aerosolem

Podzimní ošetření aerosolem

Nejdůležitější dobou pro tlumení varroázy je zima, kdy ve včelstvu není plod a roztoči se nacházejí na dospělých včelách. Ošetření aerosolem lze zaměnit s ošetřením fumigací, rozdíl je především v možnosti aplikace i za nízkých venkovních teplot. Ošetření je však účinné pouze není-li ve včelstvu zavíčkovaný plod.

Jak na to?

K ošetření včelstev aerosolem je potřeba vyvíječ aerosolu VAT 1-a, který se připojí ke kompresoru. Jemná mlhovina, kterou vyvíječ vytvoří, dokáže proniknout i do staženého chomáče včel a ošetření lze provést i při teplotách do -5 °C. Jako nosné medium pro léčivé přípravky slouží voda nebo čistý aceton, záleží na venkovní teplotě. Při ošetření aerosolem je nutné dbát na ochranné pomůcky, především použít respirátor s filtrem proti organickým parám a plynům.

Přípravky k aplikaci aerosolem

Účinná látka:
Amitrazum 125 mg/ml

Účinná látka:
Tau-fluvalinatum 240 mg/ml

Aceton k přípravě roztoku

Pomůcky k ošetření aerosolem

Postup léčení aerosolem

Ošetření aerosolem lze provést pouze v období od 1.10. do 15.4.

X