Říjen patří do včelařského podzimu. příroda již toho včelstvům mnoho neposkytuje, teploty klesají pod 5 °C, v noci občas i k bodu mrazu. Při poklesu teplot pod 10 °C se včelstva stahují do zimního chomáče na místě posledního plodu. Přes den za příznivých teplot včely vyletují a nosí ještě pyl. Plodové plochy se neustále zmenšují a koncem měsíce se blíží nule. To občas neplatí, pokud včelstvu např. koncem září byla podána dávka krmiva, nebo je k němu přidána mladá matka. Na tuto skutečnost musíme brát zřetel připodzimním ošetřování fumigací a aerosolem.

V říjnu včelař svou pozornost pomalu začíná přesouvat do zákulisí včelnice. Ihned po nezbytném podzimním ošetření včelstev proti Varroáze a zahájení příprav na důležitá zimní laboratorní vyšetření zdravotního stavu včelstev. Právě v tuto dobu je dobré začít myslet na samovzdělávání, plánování a vylepšování do další včelařské sezóny. Původní článek naleznete ve Včelařství 10/2019.

“Aby fumigace a ošetření aerosolem měl vysokou účinnost, je nutné ošetřovat bez přítomnosti zavíčkovaného plodu.”

Pokud máte další otázky, rádi je zodpovíme e-mailem na adrese beedol@beedol.cz.

X