Výzkum nemocí včel

  /    /  Výzkum nemocí včel

V oblasti nemocí včel se podílíme na řešení řady výzkumných projektů:

QK1910286 (NA ZV): Efektivní postupy a strategie pro zvládání včelích chorob a udržitelný chov včelstev. 2019-2023. Spoluřešitelé: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně; Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

M. Vácha: O magnetických polích, mobilech, včelách, ale také o vědcích

O. Veverka: Co nového na Kývalce

QK1710228 (NA ZV): Nové spolehlivé metody pro rutinní rozlišení kmenů a predikci rizik vzniku a šíření nákazy původce moru včelího plodu (Paenibacillus larvae). 2017-2021. Spoluřešitelé: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.;

TH02030317 (TA ČR): Vývoj nástrojů a pomůcek pro včasnou detekci hniloby včelího plodu. 2016-2020. Spoluřešitelé: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Trios, s.r.o.

QJ1510113 (NAZV): Komplexní přístup k problematice virových chorob včel jako nástroj k podpoře a rozvoji včelařství v České republice. 2015 – 2018. Spoluřešitelé: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.;

QJ1310085 (NAZV): Nové metody pro komplexní diagnostiku zdravotního stavu včelstev Apis mellifera pro prevenci chorob a zvýšení jejich fitness. 2013-2017. Spoluřešitelé: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Přírodovědecká fakulta UK