Výzkum nemocí včel

  /    /  Výzkum nemocí včel

V oblasti nemocí včel se podílíme na řešení řady výzkumných projektů:

CZ.01.01.01/05/23_009/0002133 (EU): Projekt Hniloba včelího plodu je spolufinancován Evropskou Unií. Ministerstvo obchodu a průmyslu, operační program: Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (2021-2027). Cílem projektu je vyvinout spolehlivou diagnostickou metodu, kterou bude možné zavést do rutinní praxe. Kromě vývoje se projekt také zaměřuje na potenciál snížení nákladů na provoz metody.

QK1910286 (NA ZV): Efektivní postupy a strategie pro zvládání včelích chorob a udržitelný chov včelstev. 2019-2023. Spoluřešitelé: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně; Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

M. Vácha: O magnetických polích, mobilech, včelách, ale také o vědcích

O. Veverka: Co nového na Kývalce

QK1710228 (NA ZV): Nové spolehlivé metody pro rutinní rozlišení kmenů a predikci rizik vzniku a šíření nákazy původce moru včelího plodu (Paenibacillus larvae). 2017-2021. Spoluřešitelé: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.;

TH02030317 (TA ČR): Vývoj nástrojů a pomůcek pro včasnou detekci hniloby včelího plodu. 2016-2020. Spoluřešitelé: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Trios, s.r.o.

J. Hubert, M. Kamler  a kol. (2020):

Využití kvantitativní polymerázové řetězové reakce pro včasnou diagnostiku hniloby včelího plodu

(Certifikovaná metodika)

V. Jeřábková, T. Látal  a kol. (2019):

Uživatelské identifikační spektrum pro identifikaci kmenů druhu Melisococcus plutonius metodou MALDI-TOF

QJ1510113 (NAZV): Komplexní přístup k problematice virových chorob včel jako nástroj k podpoře a rozvoji včelařství v České republice. 2015 – 2018. Spoluřešitelé: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.;

QJ1310085 (NAZV): Nové metody pro komplexní diagnostiku zdravotního stavu včelstev Apis mellifera pro prevenci chorob a zvýšení jejich fitness. 2013-2017. Spoluřešitelé: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Přírodovědecká fakulta UK

X