Detekce populací roztočů Varroa destructor rezistentních k pyrethroidům používaným v dlouhodobých nosičích VLP

  /  Aktuality   /  Detekce populací roztočů Varroa destructor rezistentních k pyrethroidům používaným v dlouhodobých nosičích VLP

Detekce populací roztočů Varroa destructor rezistentních k pyrethroidům používaným v dlouhodobých nosičích VLP

Pyrethroidy patří do skupiny velmi účinných akaricidů. Ve včelařství se v ČR používají k tlumení nákazy parazitickým roztočem Varroa destructor a jsou obsaženy v dlouhodobých nosičích Gabon PF 90 mg, Gabon Flum 4 mg, PolyVar Yelow 275 mg či jednorázových přípravcích M1-AER 240 mg/ml a  MP-10 FUM 24 mg/ml.

Zejména dlouhodobé nosiče obsahují značné množství dlouhou dobu působící účinné látky, která je rozpustná ve vosku a špatně se rozkládá. Velmi specifický účinek pyrethroidu spočívá v jeho vazbě na kanál pro přenos sodných iontů přes buněčnou stěnu a tím způsobuje jeho inaktivaci. Na roztoče tedy působí jako nervový jed. Mechanismus i délka účinku této látky však roztoči umožňuje v relativně krátkém čase vytvořit mutantní variantu genu kódujícího jednu z bílkovin buněčné stěny, která je součástí sodného kanálu. Výměna jediné aminokyseliny v bílkovině způsobí změnu prostorového uspořádání bílkoviny a znemožní vazbu pyrethroidu na kanál. Roztoč se tak postupně stává odolným vůči léčivým přípravkům s touto účinnou látkou.

Velmi snadná aplikace i počáteční velmi dobrý účinek dlouhodobých nosičů vedl mnoho včelařů k opakovanému, mnohaletému nasazování v podletí, aniž by věnovali pozornost snižující se účinnosti. Výskyt mutovaných roztočů v ČR je ohniskový, zejména v oblastech dlouhodobého používání pyrethroidů. Je tedy zřejmé, že na mnoha stanovištích včelstev mohou zcela převládnout negativní důsledky jejich nadbytečného používání, včetně zbytečné zátěže přírodního prostředí a mrhání finančními prostředky. Na konto snížené účinnosti dlouhodobých nosičů lze v některých oblastech nepochybně přičíst i řadu plošných úhynů včelstev v ČR.

Jak omezit používání dlouhodobých nosičů se sníženou účinností? Detekcí mutantních roztočů ve směsném vzorku z léčebného podzimního nebo jarního spadu. Tak získáme informaci, zda budou nosiče pyrethroidů na stanovišti nebo v obci účinkovat.

Naše genetická laboratoř provádí analýzu vzorků k detekci rezistentních roztočů. Více na stránce Detekce rezistentních roztočů

X