Letní úhyny včelstev hladem

  /  Aktuality   /  Letní úhyny včelstev hladem

Letní úhyny včelstev hladem

(Rukopis článku, který vyšel ve Včelařství 8/2020, foto Pavel Krabra)

Letošní sezóna včelařská sezóna měla opět svou jedinečnost. Po počátečním katastrofálním suchu přišly deště a po mnoha letech je půda opět dostatečně zásobena vodou. Na to jsme jako včelaři čekali. Je to nezbytná podmínka pro to, aby kvetoucí rostliny a stromy měly dostatek nektaru. Deště však byly tak intenzivní a dlouhodobé, že včely ani nemohly možnou snůšku využít. Naopak se zásoby včelám bez možností doplnění tenčily a několik telefonátů a rozhovorů potvrdilo, že některá včelstva uhynula hlady. Tyto úhyny mohou být komplikovány několika souběžnými problémy. V případě infekce Nosema ceranae je popsán tzv. energetický stres. Infikované včely mají větší spotřebu zásob, zřejmě díky větším energetickým nárokům organismu na boj s patogenem. Něco podobného můžeme očekávat i v případě jiných skrytých, zejména virových infekcí. Prevencí jsou pravidelné kontroly včelstev na stanovišti. V případě nosemy doporučuji pravidelné vyšetření vzorku včel ze včelstev na stanovišti.

Vyhladovělé včely uhynou v krátkém čase a zůstanou v podmetu. Na rozdíl od otrav jde o jednotlivá včelstva.
Plodový plást bez jediné kapky zásob. Včelstvo nebylo vyloupeno, ale padlo hladem.

MVDr. Martin Kamler (VÚVč Dol)

Foto: Pavel Krabra

X