Příběh bez konce: mobily a včely

  /  Aktuality   /  Příběh bez konce: mobily a včely

Příběh bez konce: mobily a včely

Zamyšlení docenta Martina Váchy z Ústavu experimentální biologie PřF MU o tom, že na předčasné názory (obhajující i zatracující) je ještě příliš brzy.

Kontroverze o škodlivých dopadech elektromagnetických vln (EMV) trvají desetiletí a zdají se nekonečné. Zdá se, že vše už bylo řečeno. Tábory alarmistů i jejich odpůrců se zakopaly, protivníky mají přečtené a znají svou pravdu. Čas od času a teď zase, když se zavádí nová pásma mobilů (5G), se mediální hladina rozbouří staronovými debatami. Jako vědec pracující s hmyzem se v této poznámce navazující na nedávný článek[1] soustředím na možný vliv EMV z pásma 5G na včely. Předesílám, že nepatřím ani ke straně odpůrců ani zastánců vlivů mobilů. Na obou je mi něco sympatické a něco vadí.

Mobily a vliv jejich záření jsem zatím nikdy prakticky nezkoumal. Co dobře znám ze své vědecké praxe, je vliv magnetického pole Země na chování hmyzu, tedy problém kompasu. Dále vím, že kompas zvířat je rušen slabými EMV z oblasti zhruba jednotek MHz. Právě řečené je na poměry docela dobře experimentálně ověřeno díky shodě několika laboratoří po celém světě. O něco méně, ale pořád nadprůměrně dobře, je ověřený nález, že magnetické pole o síle zemského ovlivňuje chod vnitřních hodin hmyzu. Neověřený je zatím náš nález, že se to děje i pod vlivem EMV. Tedy orientace a denní rytmus hmyzu. V obou případech jde o slabé vlivy, kdy je třeba naměřit chování stovek zvířat, abyste je prokázali. Nicméně jsou to příklady, kdy EMV něco v biologickém systému mění a není to účinek vyvolaný ohřevem tkáně. To je důležité, protože veškeré hygienické normy pro tzv. neionizující záření, kam všechny radiové a mobilové frekvence patří, vycházejí z účinků tepelných. Argumenty proti škodlivým účinkům EMV se opírají výhradně o bezproblémové splnění těchto limitů.

Článků v dobrých vědeckých časopisech prošlých přísnými síty recenzního řízení je stále málo. Konkrétně o 5G a včelách skoro nic. Jeden pěkný nový článek[1] dokládá, že i jen malý (o desítky procent) přesun vyzařovaného výkonu z frekvencí pod 3GHz nad 3GHz vede k několikanásobnému (o stovky procent) zvýšení absorpce energie v těle včely. Absorpce tady neroste lineárně s frekvencí, ale závisí na velikosti těla a na jeho dielektrických a termálních vlastnostech. Jde sice jen o simulaci a práci s matematickým modelem těla včely, ale práce upozorňuje na to, že hygienické modely pro lidi nejsou jednoduše aplikovatelné na včely. Říci, že 5G používá nižší výkon než předchozí generace, je sice uklidňující, ale je nutné dodat, že jiný trend může jít proti tomu a třeba být i sinější.

Protože na internetu se dá nelézt jakákoliv (dez)informace, situace v médiích je nepřehledná, plná emocí a v lepším případě strašně zjednodušující. Nesouhlasím s alarmistickými texty o hromadně hynoucích včelách, protože se opírají jen o: i) vybrané zdroje, a to často ii) nesplňující kritéria důvěryhodnosti. Realita se mísí s manipulativními hesly, které s realitou nemají nic společného (jako příklad nadpisy na webových stránkách[2][3][4][5]). Určitá demagogie je patrná ale i na straně anti-alarmistických článků na internetu (třeba ze serveru zprávy.aktualne.cz[6]), který už v nadpisu smetá ze stolu vliv 5G frekvencí poukazem na to, že mnohem silnější energii máme ze Slunce, a to nám přece nevadí! Což je srovnání vozu s kozou. Ale to jde pořád jen o tepelné účinky. Ty netepelné, soudě podle skeptiků, jejichž postoj je mi jinak ze srdce vlastní, byly přece už dávno pohřbeny[7].

Sám s těmi netermálními účinky EMG polí roky pracuji a spolu s desítkami kolegů po světě vím, že pro efekty, které měříme, není zatím jasné fyzikální vysvětlení[8]. Prostě nelze říct, že už tuhle celou oblast známe a je hotovo.

Chápu, že průmysl, ale i znepokojení občané nechtějí čekat, až se vědci rozhoupou, až napíší své grantové přihlášky a za rok možná uspějí, za tři roky možná něco opublikují a zase řeknou, že nic neví a budou chtít další peníze a další čas. Známé vlivy EMV jsou v každém případě slabé a myšlenka vyzkoušet novou technologii v omezených oblastech už teď je tedy asi nejpřijatelnější řešení. Ovšem za předpokladu, že bude čas a prostor pro zpětnou vazbu. Jeden týden pro včelaře nic neznamená, je to spíš několik sezón, které by potřeboval srovnat. Zpětná vazba by měla být přísně zaslepená, tedy antény by měly být třeba týden vypnuté, a to tak, aby o tom věděl jen počítač. Teprve pak by pozorování občanů/včelařů a třeba i techniků měla být korelována s realitou EMV výkonu, ale měla by pak být brána vážně.

Rozhodnout se, že už všechno víme, je stejně dogmatické, jako se sami přesvědčit, že vidíme zkázu všude kolem. Mediální přestřelky vedené strachem a podezíráním na jedné straně, přezíráním na druhé, dobrým rozhodnutím moc nepomůžou.


[1] Thielens, A., Greco, M. K., Verloock, L., Martens, L., & Joseph, W. (2020). Radio-Frequency Electromagnetic Field Exposure of Western Honey Bees. Scientific Reports, 10(1), 1-14.

[2] https://stop5g.cz/us/birds-bees-are-killed-in-millions-health-effects-on-bees-animals/

[3] http://emfsafetynetwork.org/honey-bee-says-stop-5g/)

[4] https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-zahranici/152901/co-zabiji-vcely-mobilni-telefony.html

[5] https://tech.ihned.cz/c1-25394080-vedci-mobily-mohou-za-nedostatek-potravin-zabijeji-vcely

[6] https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zmerili-jsme-jak-moc-vas-ozari-nova-5g-sit/r~9fd48cbcc13511eab1110cc47ab5f122/

[7] http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/informace-nrl

[8] Engels, S., Schneider, N.-L., Lefeldt, N., Hein, C. M., Zapka, M., Michalik, A., Elbers, D., Kittel, A., Hore, P. J., & Mouritsen, H. (2014). Anthropogenic electromagnetic noise disrupts magnetic compass orientation in a migratory bird. Nature, 509(7500), 353-356.

X