Pokusný včelín Skřivánek

  /  Pokusný včelín Skřivánek

Kontakt

Adresa:
Pokusný včelín Skřivánek
Skřivánek 2
582 53  Štoky
Poloha na Mapy.cz
Poloha na Mapách Google

Vedoucí:
Ing. Bc. Ondřej Živný, tel. 739 594 733, e-mail: skrivanek@beedol.cz

Základní informace

Poblíž silnice z Jihlavy do Havlíčkova Brodu najdete pokusný včelín Skřivánek. Vznikl v roce 2004 přestěhováním včelstev z pokusného včelína Filipov na toto nové místo.

Pokusný včelín Skřivánek je zavedené pracoviště, oblastní chov matek, který produkuje matky a oddělky. Rámková míra 39 x 24; 44,8 x 15,9; 44,8 x 23,2; 44,8 x 28,5 cm.

Vzhledem k tomu, že včelaříme v nadlořské výšce 560 m n. m., začíná u nás chovatelská sezona o něco později. Včely jsou však otužilé a dobře přizpůsobivé v novém prostředí.

Aktuálně

Pro sezonu 2021 nabízíme chovatelům včel  matečníky, matky výběrové, matky inseminované a oddělky.

Odběr matečníků je možný pouze osobně. Nabízíme matečníky zavíčkované před vylíhnutím matky, nebo otevřené.

Prodej matek zahajujeme dle počasí v první polovině června a pokračuje až do konce chovatelské sezony (říjen). Objednávky jsou vyřizovány postupně dle data objednání. Odběr je možný osobně nebo poštou. Plemenný materiál má původ v liniích Dol a Singer. Matky prodáváme v klíckách s doprovodem včel.

Inseminované matky jsou k dispozici zpravidla v červenci až po řádném rozkladení matky. Inseminaci provádí na stanici Ing. Dalibor Titěra.

Oddělky bývají k odběru koncem června-začátkem července. Odběr oddělků je možný pouze osobně. Při odběru oddělků je vhodné mít s sebou včelařské vybavení (kukla atd.). Oddělky je vhodné expedovat v ranních hodinách před zahájením letu včel.

K převozu oddělků mimo Kraj Vysočina je nutné požádat o vydání Veterinárního osvědčení k přemístění včel mimo území kraje. Toto zajišťuje prodávající. Pro vydání uvedeného osvědčení je třeba uvést tyto náležitosti kupujícího: Příjemce – Adresa/sídlo včetně PSČ. Místo určení – Jméno/název, adresa, registrační číslo stanoviště, parcelní číslo.

Objednávky přijímáme telefonicky nebo e-mailem. Děkujeme za včasné objednání.

Ceny pro rok 2021

Matečník zavíčkovaný – 110 Kč/1 kus

Matečník otevřený – 60 Kč/1kus

Matka neoplozená – 160 Kč/1 kus
Matka výběrová rozkladená*– 380 Kč/1 kus
Matka inseminovaná rozkladená*– 1600 Kč/1 kus
Oddělek pětirámkový (bez krabice pro přepravu) – 2100 Kč/ 1 kus
Krabice na přepravu oddělku – 100 Kč/ 1 kus

Ceny jsou uvedeny včetně DPH, ceny matek* jsou po odečtení dotace 200 Kč.
Poštovné bude účtováno dle sazebníku České pošty.
Oddělky a matečníky jsou určené pouze k osobnímu odběru.