O nás

Vítejte na stránkách VÚVč DolVÚVč Dol z Libčické skály

Ústav je soukromá společnost, která se zabývá
výzkumem, vývojem, výrobou a vzděláváním
v oboru chovu včel a včelích produktů.

Naše laboratoře poskytují také komerční služby
(diagnostika nemocí, analýzy včelích produktů).
Pořádáme specializované kurzy pro včelaře.
Prodáváme zejména naše vlastní výrobky.
Tradiční specialitou je Dolská medovina®.

Kde jsme?

Dol je malá usedlost na katastru obce Máslovice, známé například svým muzeem. Leží asi 20 km severně od Prahy. Původně to byl mlýn na Máslovickém potoce při jeho ústí na pravém břehu Vltavy. Dol je odedávna přiškolen, přifařen a též poštou patří k městu Libčice nad Vltavou. Z Libčic do Dolu se dá dostat jedině osobním přívozem (převáží
i kola).
(Příjezd po souši najdete zde)

POZOR! Silnice spojující obce Klíčany a Vodochody bude až do roku 2019 neprůjezdná. Ve směru od Prahy použijte objízdnou trasu přes obec Drasty.

Detašovaná pracoviště jsou v dalších šesti lokalitách.

Výzkumná činnost

Někdy se lidé diví, na co včely potřebují výzkumný ústav. Ale v dnešním světě, který už není nedotčený, dostávají se i volně žijící živočichové do problémů, které dříve nebyly
a které člověk zapříčinil. Je tedy na místě, aby zapracoval i na řešení těchto problémů. Výzkumy, které v našem ústavu provádíme, se týkají těchto oblastí:

  • nemoci včel
  • genetika, šlechtění
  • uchování genových zdrojů
  • chemie včelích produktů
  • toxikologie agrochemikálií
  • včelařská technologie
  • botanika a opylování
  • biologie a chov čmeláků

Výsledky, které jsou použitelné v praxi,  publikujeme na našich přednáškách
a v časopisech, zejména ve Včelařství. Řada praktických poznatků je zapracována do textu našich publikací, které můžete zakoupit.

Z minulosti…

Výzkumný ústav včelařský byl založen v roce 1919 jako státní výzkumný ústav.
Jeho prvním ředitelem byl Antonín Schönfeld. V usedlosti tehdy zvané „Na Dole“ sídlí náš ústav od roku 1922 až do současnosti.

Budova ústavu po adaptaci 2008

Budova ústavu v Dole

Stará pohlednice (1899) zachycující Grégrovu vilu, později první budovu ústavu

Dalšími a bez výjimky významnými řediteli ústavu byli postupně V. Peterka, chemik
J. Svoboda, potom zakladatel inseminační školy a tvůrce systému boje proti varroáze, Vladimír Veselý.

… do současnosti

V roce 1997 byl ústav privatizován (právní forma s.r.o., DIČ CZ62968335, podrobnosti jsou v obchodním rejstříku, logo je registrované) a ředitelem se stal Dr. ing. František Kamler. V současné době má ústav přes 50 pracovníků a vlastní více než 1000 včelstev umístěných po celé ČR v sedmi lokalitách s různými snůškovými a klimatickými podmínkami.
K hospodářství patří 2 plodné vinice a přes 10 hektarů pokusných pozemků. Řešíme řadu výzkumných projektů podporovaných ministerstvy zemědělství, životního prostředí
a školství. Spolupracujeme se Státní veterinární správou, Českým svazem včelařů a řadou mezinárodních institucí.

Vedle výzkumu se ústav zabývá též vývojem a výrobou. Pořádáme též přednášky a kurzy pro včelaře, žáky základních, středních i vysokých škol i pro veřejnost.

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. má akreditovanou zkušební laboratoř.
Laboratoř byla ředitelem Státní veterinární správy rovněž jmenována Referenční laboratoří pro nákazy včel.

Komentáře nejsou povoleny.