Podzimní úhyny včelstev

  /    /  Podzimní úhyny včelstev

I přesto, že provádíme ošetřování včelstev a léčebná opatření, tak na stanovišti narazíme na úly, ve kterých jsou pouze plásty plné glycidových zásob a pylu bez včel. Někdy jsou i bez zásob, pokud přijdeme pozdě, když okolní včelstva měla možnost loupeží. Proč se to stalo?

Na podzim a v zimě se snažíme o to, aby do následujícího roku šla včelstva s minimálním počtem roztočů. Úspěšnost tohoto počínání můžeme kontrolovat dle spadů roztočů na podložku. Efektivita tohoto zásahu však záleží na:

  • přítomnosti zavíčkovaného plodu – protože se většinou kontrola plodování neprovádí, rutinně provádíme opakované aplikace fumigace či aerosolu,
  • plošném ošetření včelstev  všech sousedů včelařů – silná včelstva si i po správném ošetření mohou zavléci roztoče ze sousedních stanovišť,

V lednu sbíráme měl k laboratornímu vyšetření na přítomnost roztočů varroa. Jen tak můžeme včas zachytit stanoviště, která jsou „problematická“. Vyšetření měli může být opravdu spolehlivým zrcadlem, jak se nám podařilo předchozí ošetření. Bohužel se často setkáváme s tím, že chovatelé se podle výsledků v průběhu sezony nechovají. Leckde se i přes doporučení neprovede předjarní ošetření (nátěr plodu nebo aplikace kyseliny mravenčí za vhodného počasí). Následně se i s příchodem léta leckde neprovede žádné ošetření včelstev, natož monitoring napadení včelstev roztoči varroa. Letní ošetření je však v současnosti klíčové pro vytvoření zdravého včelstva k přezimování. Ošetřením včelstev snižujeme populaci roztočů varroa. To má jako další významný efekt i nižší rozvoj viróz, které roztoč varroa přenáší. Při pozdním ošetření dokážeme ještě i třeba úspěšně eliminovat přítomné roztoče, ale viry již bohužel žijí vlastním životem. U silně infikovaného včelstva se líhnou včely, které jsou poškozené. Poškození se nemusí vždy projevit viditelnými změnami včel, ale o jejich délce života je již rozhodnuto. Místo přežití do následujícího jara, je čeká smrt v brzké době. Díky tzv. sociální imunitě včelstva mají včely naprogramováno, aby letěly umřít ven z hnízda. Pokud to tedy ještě počasí dovolí, nacházíme pak již zmíněné prázdné úly bez včel.

 

Podrobnosti, jak účině tlumit varroázu, abyste předcházeli zimním ztrátám, se dočtete v našem uceleném programu celoročního boje s varroázou.

Pokud máte otázky, rádi je zodpovíme e-mailem na adrese beedol@beedol.cz.

X