Metodiky

  /  Metodiky

METODICKÝ POSTUP PRO DEKONTAMINACI CHOVATELSKÉHO ZAŘÍZENÍ A VČELAŘSKÝCH POMŮCEK Autoři: RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.) Ing. Dalibor Titěra, CSc. (Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.) Metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu č. NAZV QJ1510113. Certifikovaná metodika Viry a včelyStáhnout