Všechny příspěvky

  /  Všechny příspěvky

Autor článku: Doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (Ústav experimentální biologie Přírodovědecké Fakulty Masarykovy univerzity v Brně)(Zkrácená verze rukopisu, který vyšel v časopise Moderní včelař (8/2019), str. 30-33.Titulní obrázek: Vliv radiofrekvenčního šumu na odchov matek v oplodňáčcích, Pokusný včelín Kývalka, VÚVč Dol, foto: MVDr. Martin KamlerChytrý mobil a rychlá WI-FI se staly nezbytným vybavením téměř každého

Vážení přátelé, vzhledem k vašemu zájmu jsme vypsali náhradní termíny kurzů:12. 9. 2020 – Kurz preventivní a léčebné postupy v chovu včel26. 9. 2020 – Kurz vaření domácí medovinyKurzovné na oba kurzy: 400 KčÚčastníci jarních zrušených termínů těchtokurzů, kteří projevili zájem, mají rezervaci potvrzenou. Ostatní místa jsou volná pro přihlašování.Po přihlášení na kurz Vám přijde potvrzení rezervace a

V loňském červencovém Včelařství (7/2019) jsme psali o významu monitoringu varroázy. Již v tuto dobu se ve včelstvu nachází plod budoucí dlouhověké generace včel. Jejím důležitým úkolem bude přečkat zimu. Při napadení roztočem Varroa se místo zimních dlouhověkých včel mohou líhnout oslabené krátkověké. Včelaře pak v říjnu čeká nemilé překvapení v podobě prázdného

V úterý 9.6.2020 proběhla v KD Střelnice ve Vrchlabí přednáška pro včelaře na téma Hniloba včelího plodu organizovaná ZO ČSV Vrchlabí.Klinické příznaky hniloby včelího plodu se projevují na otevřeném plodu, larvy hynou ještě před víčkováním.Účelem přednášky bylo seznámení včelařů s chorobou a jejími projevy, aby mohli cíleně prohlédnout svá včelstva a případnou nákazu

Náplň práceprovádění kontrolních analýz surovin, meziproduktů a hotových výrobkůpropouštění surovin a meziproduktů do výrobyměření a analytická činnost na instrumentech HPLCUV-VIS spektrofotometr, kapilární elektroforézaprovádění potřebných validací ve výrobě a v kontrole jakostiprovádění stabilitních studiíperiodické přezkoumání jakosti všech registrovaných léčivých přípravkůprovádění technologických operací ve spolupráci s vedoucím výroby při výrobě léčivspolupráce při udržování a zavádění nových výrobních postupů, specifikací,