Všechny příspěvky

  /  Všechny příspěvky

Světově nejvýznamnějším bakteriálním onemocněním včely medonosné je mor včelího plodu. Nebezpečí této choroby spočívá v nesmírné odolnosti původce, bakterie Paenibacillus larvae, která přežívá mimo tělo hostitele v podobě odolných spor. Hlavním úkolem těchto stádií je přečkat nepříznivé podmínky. Po desítky let tak mohou skrytě čekat ve starých úlech, na včelařském vybavení, uskladněných souších či v dutinách po

(Zkrácená verze článku ze Včelařství 12/2019) Od invaze roztočů varroa do chovů československých včelstev na počátku 80. let minulého století se varroáza a její řešení stala hlavní náplní vědecké i praktické činnosti ústavu. Pod vedením ing. Vladimíra Veselého se začalo intenzivně pracovat na jednoduchých, účinných a rychlých metodách tlumení varroázy. K tomu patřil i vývoj a

pondělí 23. 12.2019      běžná otevírací doba 7:00 – 14:00 úterý 24. 12.2019      zavřeno středa 25. 12. 2019      zavřeno čtvrtek 26. 12. 2019      zavřeno pátek 27. 12. 2019      běžná otevírací doba 7:00 – 14:00 sobota 28. 12. 2019      zavřeno neděle 29. 12. 2019     zavřeno pondělí 30. 12. 2019      běžná otevírací doba 7:00 – 14:00 úterý

METODICKÝ POSTUP PRO DEKONTAMINACI CHOVATELSKÉHO ZAŘÍZENÍ A VČELAŘSKÝCH POMŮCEK Autoři: RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.) Ing. Dalibor Titěra, CSc. (Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.) Metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu č. NAZV QJ1510113. Certifikovaná metodika Viry a včelyStáhnout

Dolská medovina je alkoholický nápoj s obsahem 18 % alkoholu.Kolem 16 % alkoholu vzniká při řízenéném kvašení Dolské medoviny speciálními Dolskými kvasinkami. Surová medovina se po analýze doplní velejemným kvasným lihem na požadovanou hodnotu 18 % alkoholu. Líh kvasný velejemný určený pro potravinářské účely nakupujeme u státem kontrolovaných dodavatelů.

Dolská medovina neobsahuje látky vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost ve smyslu nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.1169/2011, přílohy II. Z látek citovaných v uvedeném nařízení by se v nadlimitním množství (>10 mg/kg) mohly obecně v medovině vyskytovat  siřičitany, pocházející ze sířených souší, ze sířených sudů nebo z vína. Máme ověřeno, že díky našim provozním včelařským metodám

Časopis Včelařství 7/2018 přinesl zajímavý rozhovor ing. Zdeňka Kulhánka s ing. Jiřím Bartošem, držitelem zlaté medaile za medovinu v prestižní degustační soutěži v americkém Coloradu. Potěšilo nás, že oceněná medovina byla kvašena Dolskými kvasinkami. Nemáte-li časopis Včelařství, článek si můžete přečíst přímo zde: Včelařství 7/2018: Zlato z USA pro medovinu ze PticStáhnout